Skip to main content
DA / EN

Litteraturforsker med i Det Unge Akademi

Det kongelige Danske Videnskabernes Selskab har optaget nye medlemmer i deres akademi for unge forskere. Anders Engberg-Pedersen er nyt medlem.

Det Unge Akademi under Det kongelige Danske Videnskabernes Selskab har til formål at støtte unge forskere i deres akademiske udvikling og karriere.

Og nye medlemmer optages efter ansøgning og interview, så det er lidt af et nåleøje at komme igennem.

En af de heldige 8, der er optaget i 2015, er litteraturforsker Anders Engberg-Pedersen, Institut for Kulturvidenskaber.

Anders Engberg-Pedersen er lektor i litteraturvidenskab og forsker i litteratur- og kulturhistorie fra 1750 til i dag, men emnet krig har hans særlige interesse, idet han for tiden forsker i det tyske begreb videnshistorie.

- Den litterære gren af feltet undersøger, hvordan litteraturen er viklet ind i og forholder sig til en række omgivende vidensfelter, og omvendt, hvordan enhver vidensproduktion er bundet op på æstetiske former. Mit bidrag er at undersøge krigens plads i en sådan videnshistorie, siger Anders Engberg-Pedersen.

En del af formålet med Det Unge Akademi er at styrke tværfagligheden inden for dansk forskning, og give forskerne nyt syn på både deres eget og andres felt gennem udvalgsarbejde og andre arrangementer i akademiet.

Anders Engberg-Pedersen er sammen med Casper Sylvest (Institut for Historie) repræsentanter for Det Humanistiske Fakultet på SDU.

Redaktionen afsluttet: 25.06.2015