Skip to main content

Mindeord for Bent E. Kjær

Bent E. Kjær (1946-2021), initiativtager til og afgørende kraft i etableringen af Logopædiuddannelsen ved Det Humanistiske Fakultet, er gået bort. Æret være hans minde.

Af Laila Kjærbæk & Hans Basbøll, , 03-06-2021

Det er med sorg at vi har modtaget beskeden om at Bent E. Kjær er gået bort efter et langt og virksomt liv i audiologopædiens tjeneste.

At der i 2002 blev etableret en uddannelse i logopædi (senere audiologopædi) på SDU, og at uddannelsen blev en succes fra første færd, skyldes mere end nogen anden Bent E. Kjær. Bent ringede til Hans Basbøll og foreslog at de sammen skulle sørge for at der blev etableret en sådan uddannelse i Odense. Hans fandt idéen glimrende, og universitetet gav straks forslaget sin ubetingede opbakning. Herefter blev der dannet en lille hurtigtarbejdende arbejdsgruppe med Bent E. Kjær som den centrale fagperson, hjerneforsker prof. Jens Zimmer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og sprogforsker prof. Hans Basbøll fra Det Humanistiske Fakultet – Bent ytrede senere at han aldrig havde oplevet et mere effektivt samarbejde med noget universitet.

Der kom hurtigt flere gode kræfter med, men Bent var fortsat en af de helt centrale skikkelser både som leder af Fyns Amts Tale- og Høreinstitut, som formand for Audiologopædisk Forening (ALF), som delegeret i Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes Européens (CPLOL) og med sit kolossale nationale såvel som internationale netværk. Det lykkedes at få alle godkendelser igennem, selvom ikke alle så lige positivt på det konkurrerende odenseanske initiativ, og uddannelsen begyndte i en stærk pionerånd, hvor ingen lod faglige særinteresser skygge for det fælles projekt. Alle fokuserede på hvad der gavnede uddannelsen, og det var i høj grad Bents fortjeneste. Bent var i stand til at tænke nyt og ”skævt” og til at se andres perspektiver hvilket er en helt afgørende egenskab hvis man skal have et tværfagligt samarbejde til at lykkes. Bent var meget fleksibel og let at samarbejde med, men hans fleksibilitet havde dog nogle vigtige begrænsninger når han mente at noget gik ud over kernefagligheden, og det var afgørende for at der ikke blev indgået kompromiser der kunne skade uddannelsen. Bent var således helt vital i etableringen af uddannelsen, og det kan ikke overdrives hvor stor en rolle han spillede.

Siden har mange forskellige personer tegnet uddannelsen fra universitetets side, men Bent var til stadighed en central person der fulgte uddannelsen tæt, støttede op og bidrog med entusiasme, engagement og stor faglig viden både som underviser, i studienævnet og i aftagerpanelet som han var aktivt medlem af helt frem til 2017. Ud over at være en kompetent og vidende fagperson var Bent også et særdeles behageligt og varmt menneske, og vi vil huske ham for hans tørre humor der har lettet stemningen i mange tilspidsede situationer.

På SDU og ikke mindst på Audiologopædi har vi meget at takke Bent for, og han vil altid være en del af audiologopædis historie.

Æret være hans minde.

På vegne af Audiologopædi, Syddansk Universitet

Laila Kjærbæk
Hans Basbøll

Redaktionen afsluttet: 03.06.2021