Skip to main content
konference

Humaniora fik vist veje til ligestilling

Konference om ligestilling og mangfoldighed med tankevækkende facts og gode råd.

Lad os slå fast med det samme: Fakultetet har som udgangspunkt ikke problemer med manglende ligestilling i traditionel forstand, sådan som det ellers ses rundt om på verdens universiteter, hvor langt færre kvinder end mænd gør karriere.

Selv om vi kan være stolte over den gode kønsrepræsentation generelt på humaniora, kan der stadig være plads til forbedringer og andre måder at gøre tingene på.

Og her fik tilhørerne en række tankevækkende facts og meninger på bordet, da fakultetet indbød til konference om Ligestilling og mangfoldighed.

For eksempel kunne rektor for RUC Hanne Leth Andersen vise med tal, hvor lidt kvinder fylder i ledelseslandskabet i universitetsverdenen:

- 22 ud af 25 danske dekaner er mænd!, sagde hun. Hun kunne også henvise til utallige udenlandske rapporter, der viser, at både kvinder og mænd ved bedømmelse af identiske cv’er rangerer kvinder lavere og sågar en undersøgelse, der viser, at kvinder bliver bedømt på deres præstationer, mens mænd bliver bedømt på deres potentiale i ansættelsessammenhæng.

 
Rektor for RUC Hanne Leth Andersen 

Vores ubevidste hjerne

Tinna C. Nielsen viste med en række billeder og en øvelse, at vi mennesker tillægger det, vi ser, meget stor betydning i vores tilgang til andre mennesker. Næsten hele auditoriet mente, at kvindemorderen Ted Bundy scorede højt på både varme og kompetencer, da de fik vist et billede af ham!

Vi er styret af et emotionelt orienteret system i hjernen som er domineret af ubevidste associationer, tidligere erfaringer, normer o.s.v.

Ved at blive bevidste om vores forskelligheder og samtidig designe vores kommunikation, ledelse og processer så de er inkluderende, kan vi bedre indløse det fulde potentiale i et samarbejde eller en relation, mener Tinna C. Nielsen.

- For eksempel skal vi ikke sige: ’Der skal være 40 procent kvinder i bestyrelsen’ – men i stedet: ’Der skal være max 60 procent af samme køn/uddannelse/generation m.v.’

Samtidig skal vi ikke tænke på ligestilling eller mangfoldighed som om det er ’synd’ for nogen, og de skal ’hjælpes’.

Filosofi er også for kvinder

Mikkel Gerken kom med erfaringer i at ændre på kønssammensætningen på filosofiske institutter i USA og Europa.

Også han afleverede brugbare råd til at ændre strukturelle forhold, der står i vejen for ligestilling:

Hold ikke netværksmøder om aftenen. Lad alle der gerne vil bidrage være med. Og læg jer fast på ansættelseskriterier og deres vægtning, før ansættelsesprocessen går i gang.

 

Hvem talte på konferencen:

Tinna C. Nielsen, Move the Elephant, tidligere Diversity Manager i Arla. Tinna C. Nielsen er også tilknyttet SDUs Gender Diversity team (GET), og rådgiver om mulige måder at arbejde med ligestilling på.

 

Hanne Leth Andersen, rektor for RUC, medlem af ”The Gender Diversity Round-table Denmark”.

 

Mikkel Gerken, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Mikkel Gerken er filosof og har erfaring med redskaber til at fremme ligestilling i universitetsmiljøet.

 

 

 

Redaktionen afsluttet: 21.03.2018