Skip to main content
HUM SEED

De får HUM SEED-midler

Fire lovende forskningsprojekter har modtaget midler fra forskningsstøtterådet på Humaniora i seneste HUM SEED-ansøgningsrunde.

Forskningsstøtterådet på Humaniora har bevilget vinterens HUM SEED-støtte til projekter om tosprogede børn og deres sprogudvikling, udvikling af apps, der vil gøre det lettere for migranter at lære dansk, en undersøgelse af europæiske billedbøgers betydning for kinesiske børn og et studie af, om livsstilsændringer giver kræftpatienter bedre chance for helbredelse.

Det er tanken med HUM SEED-bevillingerne, at de skal få lovende forskningsprojekter til at vokse sig så stærke, at de efterfølgende kan realiseres som eksternt finansierede forskningssatsninger.

Fokus på tosprogede

Professor Teresa Cadierno og lektor Laila Kjærbæk fra Institut for Sprog og Kommunikation har fået støtte til et projekt, der skal undersøge, hvorfor tosprogede børn halter uddannelsesmæssigt efter dansksprogede børn hertil lands, når talrige internationale undersøgelser har påvist, at tosprogethed ikke fører til sprogproblemer, men tværtimod er en fordel.

Professor Johannes Wagner, lektor Søren W. Eskildsen, lektor Thomas Markussen og specialkonsulent Chris Heape fra Institut for Design og Kommunikation får midler til et pilotprojekt, der afprøver om migranter blive bedre til dansk v.h.a. apps, der opsamler sprogerfaringer fra hverdagslivet, som kan inddrages i undervisningen på sprogcentrene.

Billedbøger og overraskende helbredelser

Post.doc. Sumin Zhao fra Institut for Sprog og Kommunikation har fået støtte til sine undersøgelser af, hvordan den massive kinesiske import af europæiske billedbøger til børn påvirker nutidens kinesiske børns litteraturoplevelser og læsefærdigheder.

Endelig har Lektor Thomas Markussen m.fl. fra Institut for Design og Kommunikation modtaget midler til et pilotstudie af sammenhængene mellem kræftpatienters overraskende helbredelse og patienternes livsstilsændringer.

Næste frist for HUM SEED-ansøgninger er 1. maj 2018. Se mere her

Redaktionen afsluttet: 22.03.2018