Skip to main content
Sprogudvikling

Flersprogede børn får ekstra sproghjælp i Covid-19-krisen

Flersprogede børn i Odense og Esbjerg får nu hjælp til at begrænse de negative konsekvenser af corona-krisen. I et nyt projekt tilbyder den frivillige organisation 2 Timer om Ugen og sprogforskere fra SDU ekstra sprogstimulering og forældrestøtte.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 10-11-2020

Covid-19-krisen har ramt flersprogede børn særligt hårdt.

Måneder uden at få øvet deres danske sprog i børnehaver og skoler koster dyrt på sprogudviklingen hos mindre børn. Mange flersprogede børn er i forvejen 1-2 år forsinkede i deres dansksproglige udvikling ved skolestart, så nedlukningen og den efterfølgende genåbning med fokus på restriktioner fremfor sprogstøtte kan få alvorlige konsekvenser for børnenes skolegang - også på langt sigt.

Nu vil sprogforskere fra SDU og organisationen 2 Timer om Ugen sætte ind mod corona-krisens negative konsekvenser for flersprogede børn.

Hidtil har både forskning og praksis haft svært ved at få hul på problemerne, selvom det er virkelig vigtigt at styrke flersprogede børns sprogudvikling. Med projektet håber vi at kunne bidrage til en løsning.

Laila Kjærbæk, lektor

De har for nylig åbnet nye sprogklubber for flersprogede børn i Odense og Esbjerg, hvor børnene hver uge gennem nye metoder som sproglege og filosofiske dialoger får stimuleret den sproglige bevidsthed og generelle evne til at lytte til, forstå, tænke og producere talt sprog.

Derudover inviterer projektet også til forældre-sprogcafé en gang om måneden. De nye sprogklubber er målrettet de 6-7-årige og er støttet af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Behov for nye input

Lektor Laila Kjærbæk fra Institut for Sprog og Kommunikation på SDU har store forventninger til samarbejdet om de nye sprogklubber.

-Problemstillingerne omkring nogle flersprogede børns sprogudvikling er velkendte – og bliver naturligvis forstærket af Covid-19-krisen. Hidtil har både forskning og praksis haft svært ved at få hul på problemerne, selvom det er virkelig vigtigt at styrke flersprogede børns sprogudvikling, siger hun og uddyber:

- Uden stærke sprogkompetencer er det svært for børnene at lære at læse og følge med i skolen i alle fag. Med projektet håber vi at kunne bidrage til en løsning på problemet.

Gang i snakken

Lektor Laila Kjærbæk fortæller videre, at erfaringerne fra de første forsøg med sprogklubber var meget positive:

- Da vi afprøvede vores metoder med sproglege, filosofiske dialoger og forældrecafé sidste år, var de flersprogede førskolebørn, der deltog, meget glade for det og snakkede løs. Forældrene vendte også tilbage og fortalte, at deres børn var begyndt at snakke mere derhjemme og spørge om helt andre ting end før.

Børn får en bedre chance

Også 2 Timer om Ugen ser frem til samarbejdet, der har som formål at give flersprogede børn en bedre chance for at klare sig godt.

-Det har været vidunderligt at være flue på væggen, når forskerne har prøvet deres nye metoder af. Pludselig kan børn – der ellers aldrig siger noget på dansk – formulere sig, så andre lytter. Man kan se, hvordan børnene vokser både sprogligt og i forhold til selvtillid, lyder det begejstret fra Pia Sigmund, formand for 2 Timer om Ugen

Og den daglige leder i organisationen, Alaa Abdol Hamid, uddyber:

-For os er det centralt, at alle børn får lige muligheder for at udvikle sig, så de kan klare sig i det danske samfund, og i familier med flere sprog kræver det ekstra tid og ressourcer. Med projektet håber vi at kunne udvikle nye måder at motivere og bakke familierne op, så vi får forebygget, at flersprogede børn forlader folkeskolen uden at kunne ret meget dansk.

Fokus på forældresamarbejde

At projektet rækker hånden ud til både flersprogede børn og deres forældre, når det gælder børnenes sprogudvikling, er også en vigtig del af indsatsen. Det understreger Laila Kjærbæk fra Institut for Sprog og Kommunikation:

-I 2 Timer om Ugen er de lykkedes rigtig godt med at etablere forældresamarbejde, modsat mange andre sprogindsatser til flersprogede børn. Det giver os mulighed for at tage udgangspunkt i barnet, familien og hjemmet i projektet, siger hun og understreger:

-Det er noget mere hensigtsmæssigt end de gængse råd, som flersprogede forældre ofte møder om at rime eller øve forholdsord med børnene, selvom forældrene ikke altid selv har helt styr på de detaljer i det danske sprog.

Alle forældre til flersprogede børn ønsker, at det skal gå deres børn bedre end dem selv. Men de er rådvilde i forhold til, hvad de selv kan gøre.

Pia Sigmund, formand

Og Pia Sigmund fra 2 Timer om Ugen uddyber:

-Alle forældre til flersprogede børn ønsker, at det skal gå deres børn bedre end dem selv. Men de er nervøse for, hvordan deres børn skal kunne følge med i skolen og rådvilde i forhold til, hvad de selv kan gøre. Vi vil inspirere forældrene til at stimulere børnenes sprog – så det ikke bliver en byrde – men en naturlig del af hverdagen.

Det er forhåbningen, at sprogklubberne for flersprogede børn kan udvides til flere kommuner i landet. Men først og fremmest skal de nye metoder til sprogstimulering videreudvikles i Odense og Esbjerg de næste to år.

 

Topfoto: © Ibrahim El-Hassan

Mød forskeren

Laila Kjærbæk er lektor ved Institut for Sprog og Kommunikation på SDU og forsker i børns sprogtilegnelse. Hun har bl.a. sammen med SDU-kollegaer udviklet et nyt sprogprogram for Børne- og Undervisningsministeriet til børnehaveklasserne i danske skoler.

Kontakt

Kort om projektet

Indsatsen med nye sprogklubber og forældre-sprogcafeer til flersprogede børn og deres familier er et samarbejde mellem Center for Sprog og Læring & Filosofi i Skolen - begge fra SDU og 2 Timer om Ugen, en frivillig organisation, der støtter flersprogede børn sprogligt, kulturelt og socialt. Vollsmose Bibliotek og Abildgårdskolen er også en del af projektet. Indsatsen har fået 0,5 mio. kr. i støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Redaktionen afsluttet: 10.11.2020