Skip to main content
doktordisputats

Dansk industris internationale guldalder frem i lyset

Ny doktordisputats på SDU sætter spot på et hidtil ubeskrevet kapital i dansk erhvervshistorie. Nemlig at danske F.L. Smidth & Co. var en af grundpillerne i opbygningen af det moderne og selvstændigheds-søgende Asien. Frem til 2. verdenskrig udviklede virksomheden nærmest monopol på at udvikle og bistå driften af cementindustrien i bl.a. Kina, Indien og Japan.

Det var bestemt ikke nogen var let opgave for de danske udsendte fra F.L. Smidth & Co. at opbygge cementfabrikker i Kina, Indien og Japan, mens aberne sprang om ørerne på dem, og telefonforbindelserne hjem til København var ikke-eksisterende. Alligevel lykkedes det den danske vidensvirksomhed og industrigigant at få en førerposition i Asien i perioden 1890-1939 ved at opbygge og bistå driften af størstedelen af Asiens cementindustri og etablere afdelinger i både Kina, Japan og Indien.

 

Tidlig internationalisering

Afdelingsleder, ph.d. og nu dr. phil. Morten Pedersen har netop forsvaret sin doktordisputats på SDU i Odense om F.L. Smidth & Co.s tidlige internationalisering. Han bidrager således med væsentlige nye brikker til tidens omskrivning af dansk erhvervshistorie, der sætter fokus på den hidtil oversete internationale guldalder, som dansk industri oplevede i begyndelsen af 1900-tallet. For F.L. Smidth & Co.s indtog på et af de mest fremmedartede markeder i verden voksede ud af en internationaliseringsstrategi, som danske virksomheder måske også kan lære af i dag.

 

- Alexander Foss, den visionære af lederne i F.L. Smidth & Co. fra 1887, var en meget fremtrædende figur i både politiske og erhvervsmæssige sammenhænge på sin tid, og han havde en klar vision om, at Danmark skulle sikres fælles fremgang gennem industrivirksomhederne, fordi man havde oplagte muligheder for at blive globale knudepunkter indenfor nicher som cement-, køle-, og mejeriindustrierne, hvor man var rigtig dygtige. Ligesom der var klare internationale fordele ved at komme fra et fornuftigt organiseret lille og politisk ufarligt land med en åben økonomi,” forklarer Morten Pedersen, der er afdelingsleder ved Nordjyllands Historiske Museum og har været post.doc på SDU.

 

Stor indflydelse

Og visionerne blev til virkelighed for F.L. Smidth & Co. i Asien frem til 2. verdenskrig, viser den gennemgang af F.L. Smidth & Co.s arkiver over virksomhedens historie, som Morten Pedersen har gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af doktordisputatsen.

 

- F.L. Smidth opererede ud fra en målsætning om at indtage rollen som vidensbaseret og teknologioverførende virksomhed. På den måde vandt man bred indflydelse i den asiatiske cementindustri og i de afgørende politiske netværk omkring den. Derimod blev det fravalgt selv at investere i etableringen af cementfabrikker – og dermed undgå at blive en konkurrent til landenes egne aktører i branchen. I Japan, Kina, Thailand og Indien var der stor succes med denne strategi, og man fik rigtig meget indflydelse i cementindustrien. En industri som jo var en strategisk ressource tæt knyttet til magten i landene, da den skulle bruges til at opbygge infrastruktur, veje, broer, jernbaner mv, forklarer Morten Pedersen.

 

Da 2. verdenskrig brød ud og kolonitiden stoppede, var det lykkedes F.L. Smidth & Co. at udvikle og tilpasse sin strategi, så de opretholdt et effektivt greb om markedet i Asien. Virksomheden sidder stadig i dag på ca. 50 pct. af verdensmarkedet for cementteknologi.

 

Så måske kan vi lære af fortiden, hvad vi skal leve af i fremtiden. I hvert fald er den succesfulde robotklynge ved Odense et friskt eksempel på, at man også i dag kan få global succes ved at arbejde vidensbaseret og højteknologisk.

 

Mød forskeren

Morten Pedersen er ph.d. og nu dr.phil. og derudover afdelingsleder ved Nordjyllands Historiske Museum. Han er tidl. post.doc ved Syddansk Universitet. Han har netop forsvaret sin doktordisputats om F.L. Smidth og Co.s multinationale virke i Asien før Anden Verdenskrig. Det er planen, at disputatsen også udkommer som bog.

Redaktionen afsluttet: 06.02.2018