Skip to main content
Gymnasieforskning

SDU får Center for Gymnasieforskning

Gymnasiet har været og er fortsat under forandring, og det kræver andre tilgange og nye fokuseringer i både praksis og forskning. Derfor opretter SDU nu Center for Gymnasieforskning, der skal udbygge den nationale førerposition inden for gymnasieforskningen og skrue ekstra op for samarbejdet med både gymnasierne og stærke fagmiljøer på universiteterne.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 24-03-2020

Langt flere unge på landets gymnasier og tre store politiske reformer siden 2005 stiller helt nye krav til gymnasieskolerne, som både i forhold til undervisningen og i forhold til skolen som organisation møder et politisk, fagligt og demografisk forandringspres . 

Forandringspresset kræver nye tilgange og indsatser både på skolerne og inden for gymnasieforskningen og de omfattende uddannelsesaktiviteter for gymnasiesektoren, som SDU allerede er hjemsted for.
Derfor opretter man nu Center for Gymnasieforskning. 

Brug for mere viden og dialog

Centeret skal udvikle og udbygge den nationale førerposition, som SDU i dag har inden for gymnasieforskningen og opdatere den brede vifte af gymnasielærer-uddannelsestilbud, der allerede udbydes.
Der vil være fokus på den fortsatte udvikling af forskningsbaseret viden om gymnasieskolen og bidrage til at udvikle og deltage i dialogen om kvaliteten i gymnasieskolen og gymnasieundervisningen. 

Professor Ane Qvortrup fra Uddannelsesvidenskab ved Institut for Kulturvidenskaber står i spidsen for det nye center. Hun glæder sig til at udvikle gymnasieforskningen videre i tæt samarbejde med praksis.

- Gymnasiet er blevet et område med politisk bevågenhed og har gennemgået store transformationer de seneste 20 år, siger hun og uddyber:
- Den udvikling skaber langt større pres på gymnasiesektoren og kræver åbne og undersøgende tilgange i gymnasieforskningen for at kunne bidrage med forståelse af den aktuelle situation og dens kompleksitet. 

Fokus på samarbejde

Et væsentligt nøgleord i det nye center bliver samarbejde. Både med gymnasier, universiteter og andre organisationer, der spiller en væsentlig rolle i gymnasiesektoren.
- Gode samarbejder og dialog på tværs er centrale for at udvikle gymnasieskolen videre. Skal man eksempelvis forstå, hvordan et fag udvikler sig, kan man ikke bare fokusere enkeltfagligt, der er også nødt til at være fokus på overgangene fra folkeskolen og videre til universitetet, forklarer Ane Qvortrup.
Det nye center vil bl.a. fokusere på didaktik og ledelse og undersøge lærer- og ledelsespraksis efter de mange reformer af gymnasieskolen og også tværgående emner som teknologi, interkulturel pædagogik, elevers uddannelsesbaner, overgange mellem grundskole og videregående uddannelse og arbejdet med verdensmål i gymnasiet.

Stærkt fundament

SDU’s nye center for gymnasieforskning bygger ovenpå et stærkt fundament. Siden oprettelsen af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik i 1998 har man haft stærkt fokus på gymnasieforskningen

Og fagmiljøet har de seneste år satset på store projekter såsom omfattende følgeforskning af den seneste gymnasiereforms effekter og betydning på landets gymnasier og en undersøgelse af faglighedens udvikling i gymnasiet gennem 50 år. Se rapporterne her

Foruden den omfangsrige forskning på området, er SDU også hjemsted for en række centrale uddannelsesaktiviteter: Teoretisk Pædagogikum for gymnasieområdet, Master i Gymnasiepædagogik (didaktik og ledelse), Mastermodul i Didaktisk udviklingsledelse og særligt tilrettelagte efteruddannelseskurser.

Og nu er man altså klar til at løfte gymnasieforskningen og uddannelsestilbud til gymnasiesektoren til et nyt niveau.

Se mere om SDU’s nye Center for Gymnasieforskning på centrets hjemmeside  og på LinkedIn her

Mød forskeren

Ane Qvortrup er professor i almendidaktik ved Institut for Kulturvidenskaber og bliver centerleder for SDU's nye Center for Gymnasieforskning. Hun forsker særligt inden for gymnasieområdet og har med en række kollegaer for nylig offentliggjort en stor undersøgelse af fagligheden i gymnasiet gennem de seneste 50 år.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 24.03.2020