Skip to main content

PhD forsvar ved Maja Müller

Maja Müller forsvarer sin PhD afhandling torsdag den 12. november 2020.


Maja Müller, Institut for Statskundskab, forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen:

”Udsat for samskabelse. Bottom-up perspektiver på samskabelse mellem udsatte grupper og frontmedarbejdere i socialt arbejde”

Torsdag den 12. november 2020 kl. 13:00

Forsvaret afvikles delvist fysisk på SDU iht. de gældende retningslinjer for afstandskrav m.v. for et begrænset antal tilhørere, og delvist via Zoom. Kontakt venligst Institut for Statskundskab, Dorte Juel djp@sam.sdu.dk for at få adgang til forsvaret via Zoom.

Emnet for forelæsningen er:

“Udsat for samskabelse. Bottom-up perspektiver på samskabelse mellem udsatte grupper og frontmedarbejdere i socialt arbejde”

Ph.d.-afhandlingen bliver bedømt af et udvalg bestående af professor Kurt Klaudi Klausen (formand), SDU, dekan Anne Halvorsen, Universitetet i Agder og lektor Marie Østergaard Møller, Aalborg Universitet.

Redaktionen afsluttet: 12.11.2020