Skip to main content

PhD forsvar ved Christina Pontoppidan

Christina Pontoppidan forsvarer sin PhD afhandling fredag den 16. juni 2023.

Christina Pontoppidan, Institut for Statskundskab, forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen:

“Hvad er vinkling? En kortlægning og kvalificering af journalistikkens og retorikkens forståelse og brug af vinkling” 

Den 16. juni 2023 kl. 13:00 i lokale U131, SDU (Odense)

 Emnet for forelæsningen er: 

”Hvad er vinkling – og hvordan kan den retoriske og journalistiske forståelse af begrebet informere fagenes produktive og kritiske praksis?”

Ph.d.-afhandlingen bliver bedømt af et udvalg bestående af professor MSO Morten Skovsgaard (Forperson), SDU, lektor Christine Isager, KU og professor Jens E. Kjeldsen, Universitetet i Bergen

 
Redaktionen afsluttet: 16.06.2023