Skip to main content
DA / EN
HØR GODT EFTER!

USAs forsvar støtter dansk forskning i marsvins hørelse

Studier af marsvins og delfiners evne til at orientere sig under vand kan føre til udviklingen af nyt avanceret udstyr til lokalisering af bl.a. ubåde, miner og druknede personer.

Af Birgitte Svennevig, , 23-01-2020

Til trods for århundreders intens forskning er det stadig ekstremt vanskeligt at finde ubåde, miner og andre objekter under havets overflade.

Eller for at være mere præcis: Det er vanskeligt for mennesker. Derimod findes der findes en række dyr, der har formidable evner til lynhurtigt at finde selv ganske små genstande i de store vandmasser. Det gælder bl.a. marsvin og delfiner, som biologer fra Syddansk Universitet forsker i.

Denne forskning har vakt opmærksomhed hos det amerikanske forsvars Office of Naval Research (ONR), der har bevilget 2.608.084 kr. til biolog Magnus Wahlberg. Han forsker i havlevende dyrs adfærd og især deres evne til at høre, når de er under vand.

Fugle kan også noget

Bevillingen skal understøtte Wahlbergs arbejde med bedre at forstå, hvordan marsvin og andre tandhvaler bruger deres hørelse og ekkolokalisering, når de jager byttedyr.

- ONR er interesseret i vores forskning i marsvins hørelse og biosonar, eftersom der kan laves unikke forsøg omkring dette på Fjord&Bælt i Kerteminde, hvor SDUs forskningsstation også ligger, siger Magnus Wahlberg.

Det er anden gang, at Office of Naval Research støtter Wahlbergs arbejde. Tidligere er der givet støtte til forskning i havlevende fugles evne til at høre under vand. 

Ikke altid militære hensigter

Resultaterne skal være med til at udvikle fremtidens sonarer. Sonarer er en slags undervandsbaseret 'lyd-radar', som hyppigt bliver brugt af fiskere til at finde fisk, energiselskaber til at finde gas og olie, og af forsvaret til af finde fjendtlige dykkere, ubåde, druknede mennesker eller u-detonerede miner og lign.

- Til trods for intens forskning på området gennem årtier er delfiner og marsvin stadigt suveræne til disse opgaver, og menneskeskabt udstyr når dem kun til sokkeholderne, siger Magnus Wahlberg.

Selv om ONR er en del af den amerikanske forsvar, har deres forskningsstøtte ikke kun militære hensigter. De støtter også en hel del civil forskning. Det er dog ret sjældent, at forskning bliver støttet uden for USAs grænser.

Hvem er ellers med i projektet?

I projektet vil Magnus Wahlberg arbejde sammen med professor Cynthia Moss, Johns Hopkins University i USA, professor Peter Madsen, Aarhus Universitet og Fjord&Bælt i Kerteminde.

Der er også ansat en amerikansk post doc, Adam Smit, som tidligere har forsket på Hawaii, USA og Island, og som nu er ved at akklimatisere sig til danske forhold.

Mød forskeren

Magnus Wahlberg er ekspert i flere havlevende dyrs adfærd og hørelse og har sin daglige gang på SDUs marinbiologiske forskningscenter i Kerteminde.

Redaktionen afsluttet: 23.01.2020