Skip to main content
DA / EN
Overraskende fund

Ny, blå fisk fundet i dybhavet

Ringbugen er en af de fiskearter, som lever på havets største dybder. Nu har en ekspedition fundet en ny art af den; den er lille, blå og ligner alt andet end et dybhavsmonster.

Af Birgitte Svennevig, , 12-10-2022

Dybhavsgravene udgør de dybeste dele af verdenshavene. Her er der mere end 6.000 meter dybt, og det er ikke mange årtier siden, man troede, at intet liv kunne trives her. Derfor kaldte man området under 6.000 meter for den hadale zone efter oldgrækernes dødsrige, Hades.

Men nyere forskning, bl.a. udført på dybhavsekspeditioner ledet af SDUs grundforskningscenter, Danish Center for Hadal Research, har vist, at der findes liv, lige fra bakterier og virus til søagurker, krebsdyr og fisk i den hadale zone. Og nu melder deltagere på en ekspedition til Atacamagraven om fundet af en helt ny fiskeart.


Den nye art er en ringbug (Liparidae), og den lever på ingen måde op til fordommene om ensomt jagende, drabelige dybhavsmonstre; tværtimod er den lille og social, ja nærmest nuttet at se på.

Dybhavsgrave er isolerede miljøer

Indtil videre har forskere beskrevet 15 forskellige arter af hadale ringbuge. De fleste arter er kun fundet i en enkelt dybhavsgrav, hvor de lever fuldstændigt isoleret fra omverdenen, men der findes også arter, som er fundet i op til tre forskellige grave.

Fælles for alle arter er, at de kan spores tilbage til en enkelt, fælles forfader. Det betyder, at efterkommere af denne fælles forfader flere gange har fundet frem til en dybhavsgrav og koloniseret den.

Fordi dybhavsgravene er så isolerede fra omverdenen, blev disse fiskepopulationer også isolerede, og over tid har de udviklet sig til egne arter.

Madding på 6-7000 meters dybde

Nu har et internationalt forskerhold i et videnskabeligt tidsskrift beskrevet en ringbug, der slet ikke ligner de kendte eksemplarer fra dybhavet. Den blev fundet i 2018 på en ekspedition til Atacamagraven, der løber langs vestkysten af Sydamerika. Ekspeditionen var ledet af Professor Ronnie N. Glud fra Danish Center for Hadal Research og indgår i en række ekspeditioner, der undersøger de biogeokemiske og biologiske processer, der foregår i verdens dybhavsgrave.

Forskerholdet, der bl.a. bestod af Alan J. Jamieson fra University of Western Australia og Thomas D. Lenley fra Newcastle University, nedsænkede deres filmudstyr til bunden af graven og sendte også madding med ned for at tiltrække de dyr, der måtte leve dernede. Tre slags ringbuge viste interesse for maddingen – og heraf adskilte den ene sig.

Der findes formentlig flere uopdagede dyr i dybhavet

Den var lille og blå med store øjne og nogle farver, som ellers kun er set hos ringbuge, der lever højere oppe i vandsøjlen. I deres artikel konkluderer forskerne, at den nye ringbug tilhører slægten Paraliparis, som hører under familien af ringbuge. Fisk fra denne slægt lever normalt i det sydlige Atlanterhav ved Antarktis og er sjældent set på dybere vand end 2.000 meter – og da slet ikke på de 6-7.000 meters dybde som den blev spottet på i Atacamagraven.

Den nye art har fået navnet Paraliparis selti, der på den oprindelige befolkning i Atacama-ørkenens sprog Kunza betyder blå.

Ifølge forskerne har den nye art muligvis udviklet sig fra den del af familien, der har tilpasset sig livet i det kolde Sydatlanten. Under alle omstændigheder, pointerer forskerholdet, viser fundet, at der muligvis stadig findes dyrearter i dybhavet, som endnu ikke er beskrevet af videnskaben.


SDU i dybhavet

SDU er hjem for grundforskningscentret Danish Center for Hadal Research, som i disse år leder eller deltager i en række ekspeditioner til dybhavsgrave over alt i verden; i år til bl.a. The Aleutian Trench, Japan Trench, South Sandwich Trench og 11 grave i det nordlige Stillehav.

Læs mere om HADAL

Redaktionen afsluttet: 12.10.2022