Skip to main content
Forurening

Kviksølv er forsvundet fra Cheminovas strand

Nyt studie viser, at der ikke længere findes kviksølv i strandbunden langs Harboøre Tange i Limfjorden, hvor den tidligere stærkt forurenende kemifabrik lå. Biologer er overraskede.

Af Birgitte Svennevig, , 17-02-2020

Harboøre Tange i Limfjorden er i dag et af de mest forurenede områder i Danmark – eftervirkningerne af mange års produktion af pesticider og affaldshåndtering i 1950’erne.

I 2018 viste en omfattende undersøgelse, at den 50.000 kvadratmeter store fabriksgrund stadig er ekstremt forurenet med pesticider og kviksølv.

Nu har biologer fra Syddansk Universitet, SDU, undersøgt kystzonen flere steder på Harboøre Tange, hvor fabrikken og dens affaldsdepoter lå. Dels er der foretaget målinger af de øverste 20 cm sediment-lag i strandbredden og dels er der foretaget målinger af strandbreddens ålegræs og dyreliv som strandsnegle og muslinger.

EU’s grænseværdier

-I ålegræsset og dyrene har vi påvist kviksølvkoncentrationer, der overstiger grænseværdierne i EU's vandrammedirektiv, siger professor og ekspert i akvatisk økotoksikologi ved SDU, Poul Bjerregaard.

-Men da vi undersøgte sedimentet i strandbunden, fandt vi intet, der overstiger grænseværdierne.

30 ton kviksølv

-Sidst, man tjekkede kviksølvkoncentrationerne i de kystnære sedimenter, var i 1980’erne, og eftersom der blev hældt ca. 30 ton kviksølv ud i Nissum Bredning ud for Harboøre Tange, havde vi en forventning om, at vi også ved denne undersøgelse ville finde forhøjede koncentrationer, siger Poul Bjerregaard.

-Men til vores overraskelse er det meste af kviksølvet forsvundet fra sedimenterne, fortsætter han.

Han og kollegerne fandt stadig forhøjede kviksølvværdier i planter og dyr, men de er betragteligt lavere end i 1980´erne.

Hvor er kviksølvet blevet af?

For sedimenternes vedkommende er kviksølvkoncentrationen faldet fra 100-300 nanogram pr. gram til under 50 nanogram pr. gram (som af Oslo-Paris konventionen for beskyttelsen af Nordøstatlantens marine miljø anses for at være maximalt naturligt forekommende). Nogle af prøverne viste værdier helt ned til 2-10 nanogram kviksølv pr. gram.

Biologerne ved ikke, hvor kviksølvet er blevet af, men en plausibel forklaring er, at det er skyllet væk med havvandet.

-Vi har testet sedimenter længere ude i vandet i Nissum Bredning, men heller ikke der er koncentrationerne forhøjede. Så formentlig er kviksølvet skyllet ud af Nissum Bredning også og videre ud i Nordsøen, mener Poul Bjerregaard.

Mød forskeren

Professor Poul Bjerregaard er ekspert i akvatisk økotoksikologi, pesticider og hormonforstyrrende stoffer.

Kontakt

Læs studiet

Studiet og dets resultater er offentliggjort i tidsskriftet Environmental Pollution.

Læs studiet

Redaktionen afsluttet: 17.02.2020