Skip to main content
DA / EN
Skadelige effekter

Antibiotika svækker immunforsvar i generationer

Nyt studie viser, at zebrafisk kan få svækket deres immunforsvar, hvis en af deres forældre har været eksponeret for antibiotika. Et eksempel på, at antibiotika kan have uønskede effekter i flere generationer.

Af Birgitte Svennevig, , 25-04-2022

Engang blev antibiotika udråbt som verdens redning. I dag frygter forskere, at antibiotika kan blive en trussel mod verdenssundheden og miljøet.

Kort om antibiotika

Fra 2000 til 2015 steg verdens forbrug af antibiotika med 65 pct. fra 21,1 milliard daglige doser til 34,8 mia. Hvert år dør mere end 700.000 mennesker som følge af antibiotikaresistens; et tal, der ventes at stige til 10 mio. i 2050.

Vi har nemlig brugt antibiotika i så store doser og så ofte, at flere og flere af os bliver resistente, og dermed kan ellers helt almindelige betændelser blive livstruende for os.

I de senere år har forskning også vist, at selve det at være eksponeret for antibiotika kan have en negativ effekt; både på den organisme, som eksponeres, og for organismens efterkommere.

Altid i vores vand

Og vi er mange, både mennesker og dyr, som er eksponeret for antibiotika. Antibiotika bliver nemlig ofte fundet i spildevand, grundvand, overfladevand og endda i flaskevand og er dermed vanskeligt ikke at komme i kontakt med.

- Godt nok er antibiotikas halveringstid ganske kort – det er ude af vandet igen efter timer eller dage – men der slipper kontinuerligt store mængder ud i vores vand, og derfor betragter vi antibiotika som en vedvarende vandforurening, siger Elvis Genbo Xu, der er ekspert i økotoksikologi og adjunkt på Biologisk Institut.

Han har netop været med til at udgive et studie af antibiotikas uønskede effekt i det videnskabelige tidsskrift Environmental Science & Technology. Det tager udgangspunkt i, at forskere i de senere år er begyndt at opdage, at antibiotika kan have en skadelig effekt på efterkommerne af dem, der eksponeres for stofferne.

Vi kan se, at den unge generation, altså afkommet, er dårligere til at bekæmpe bakterier og i det hele taget har et svagere immunforsvar end forældregenerationen

Elvis Genbo Xu, adjunkt

- I dette studie har vi undersøgt afkommet af zebrafisk, der var eksponeret for CTC, som er et almindeligt antibiotikum. Eksperimentets CTC-koncentrationer svarede til de koncentrationer, som vildtlevende organismer kan møde i naturen. Vi kan se, at den unge generation, altså afkommet, er dårligere til at bekæmpe bakterier og i det hele taget har et svagere immunforsvar end forældre-generationen, forklarer Elvis Genbo Xu.

Mere specifikt viser studiet, at første generation af zebrafisk, født af CTC-eksponerede forældre, havde svækket antibakterie-forsvar, og at antallet af deres immunceller faldt. Det sidste gjaldt også for tredje generation. Når en organismes immunforsvar svækkes, bliver organismen dårligere til at bekæmpe virus og bakterier og dermed mere udsat for sygdomme.

Og det er ikke de eneste negative effekter, tidligere forskning har vist, at hannerne blandt såkaldte falske skorpioner (Cordylochernes scorpioides) får dårligere sædkvalitet, når deres fædre har været eksponeret for antibiotikummet tetracyclin: antallet af levedygtige sædceller faldt med 25 pct.

Mød forskeren

Elvis Genbo Xu er økotoksikolog og forskningsleder på Biologisk Institut. Hans forskning støttes af Danmarks Frie Forskningsfond.

Kontakt

Ny Videns nyhedsbrev

Skriv dig op til at høre om resultater, indsigter og løsninger fra forskerne på SDU.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Redaktionen afsluttet: 25.04.2022