Skip to main content

"Udviklingskompasset"

– nyt digitalt værktøj gør det nemmere for SMV’er at styrke forretningsmodellen.

Af direktør Jens Nyholm (IRIS Group), professor Poul Houman Andersen (AAU) og centerleder Mads Bruun Ingstrup (SDU).

At drive en succesfuld forretning er en kompleks opgave, hvor mange dele af virksomheden skal spille godt sammen. Samtidig skal ledelsen løbende forholde sig til forandringer i markedet.

Det betyder også, at en god forretningsmodel ikke er noget, man udvikler én gang i virksomhedens liv. Forretningsmodellen kan med fordel løbende justeres i takt med, at virksomheden vokser, kunderne stiller nye krav, nye teknologier bliver tilgængelige, osv.

For mange små og mellemstore virksomheder kan det være en uoverskuelig opgave. For hvordan analyserer man i en travl hverdag, om elementerne i forretningsmodellen – værditilbud, kunderelationer, salg, kommunikation, kompetencer, leverandørvalg, produktion mv. – fungerer både enkeltvist og samlet?

De tilgængelige værktøjer har primært haft større virksomheder for øje. Og erhvervsfremmesystemet har manglet et intuitivt værktøj, der gør det nemt for SMV’er at arbejde med forretningsmodeludvikling.

Det er baggrunden for lanceringen af ”Udviklingskompasset”, der om kort tid kan tilgås på Virksomhedsguiden. Igennem to år har vi i et stort projekt for Industriens Fond nærstuderet danske SMV’er, der succesfuldt har omstillet forretningsmodellen. Det gav os idéen til at udvikle en ny test, der skal gøre det nemmere at tage de første skridt og afklare, om det er tid til at videreudvikle forretningsmodellen.

I opgaven for Industriens Fond kortlagde vi, hvor SMV’er typisk har udfordringer i forretningsmodellen. Det er blevet til en række udsagn om forretningsmodeludvikling, som i Udviklingskompasset tester sammenhængskraften i forretningsmodellen, og som er nemme at svare på for SMV-lederen.

Efter testen vil virksomheden modtage en samlet testrapport, der indeholder anbefalinger, og hvor den kan sammenligne sig med andre i branchen.

Samtidig kan virksomheden indsende rapporten til sit regionale erhvervshus med anmodning om at blive kontaktet for sparring.

Testen kan stå alene og give SMV-ledere en indikation af udfordringerne. Men Udviklingskompasset viser for alvor sin værdi, når virksomheden sammen med en konsulent gennemgår testrapporten. Vi har i samarbejde med erhvervshusene designet et forløb, hvor konsulenten spørger systematisk ind til virksomhedens svar på testen og hjælper med at konkretisere problemer og mulige handlingspunkter. Udviklingskompasset og opfølgningsprocessen er afprøvet i en række pilotforløb med gode resultater til følge. Værktøjet har således vist sig særdeles effektivt i forhold til at indkredse forbedringsområder i forretningsmodellen, som virksomhederne kan arbejde videre med.

I forløbet med erhvervshuset får SMV-ledelsen bl.a. svar på:

  • Hvordan står vi på områder, hvor andre SMV’er ofte har udfordringer i forretningsmodellen?
  • Hvad er de største udfordringer i vores forretningsmodel, og hvordan hænger de forskellige dele af forretningsmodellen sammen?
  • Hvor er det bedst at starte? Og hvad skal vi evt. afklare med kunder og samarbejdspartnere, før vi justerer forretningsmodellen?

Udviklingskompasset baserer sig på den såkaldte ”Alignment Squared model” udviklet af professor Thomas Ritter fra CBS. I modellen er forretningsmodellen inddelt i fire hovedelementer – værditilbud, kunder, salg og kommunikation samt processer.

Men det særlige ved modellen er, at den også lægger meget vægt på samspillet og balancen mellem elementerne. Figuren neden for viser et eksempel på en side i testrapporten, hvor virksomheden får et overblik over dens svar på alle udsagn.

Vi håber, at Udviklingskompasset kan hjælpe flere SMV’er på vej mod bedre forretningsudvikling – og samtidig baner vejen for, at flere SMV’er bruger erhvervshusene til at efterse forretningsmodellen.

Redaktionen afsluttet: 25.08.2022