Skip to main content

Fokus på Middelfarts klimamission

Danske kommuner er på missioner således de kan bidrage til løsning af FNs verdensmål.

Middelfart Kommune har i 15 år haft en mission om at være én af landets førende kommuner indenfor grøn vækst, grøn omstilling og klimatilpasning. Onsdag den 8. juni 2022 mødtes en gruppe medarbejdere fra Middelfart Kommune og Center for Bæredygtig Erhvervsfremme, SDU til en workshop med det formål at kortlægge og styrke Middelfarts klimamission om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030.

 

Workshoppen afholdes som en del af projektet ’Kommunale verdensmålsmissioner’ og udover Middelfart Kommune deltager Sønderborg Kommune, KL og Center for Bæredygtig Erhvervsfremme. Projektets formål er at undersøge mulighederne og begrænsningerne ved en missions-orienteret tilgang til udvikling og problemløsning i danske kommuner. I projektet vil der blive udarbejdet inspirationscases og udviklet konkrete værktøjer til, hvordan danske kommuner kan identificere, udvælge og implementere forskellige missioner målrettet håndtering af grand challenges såsom FN's verdensmål.

 

Senere på sommeren gennemføres en lignende workshop, hvor Sønderborg Kommunes klimamission skal kortlægges og forbedringsmuligheder identificeres.

 

Projektet løber til udgangen af 2022, og ledes af lektor Mads Bruun Ingstrup og professor MSO Steffen Korsgaard.

Redaktionen afsluttet: 15.06.2022