Skip to main content

Fremtidens erhvervsfremme

Deltagelse på Dansk Erhvervsfremmes årsmøde.

Centerleder Mads Bruun Ingstrup deltog den 25. oktober 2021 på Dansk Erhvervsfremmes årsmøde, hvor han præsenterede visionerne for Center for Bæredygtig Erhvervsfremme og bidrog til en debat om fremtidens erhvervsfremme.

Foruden oplægget fra Mads var der ligeledes oplæg fra blandt andre Rune Rathsach Andersen, KL, om erhvervspolitiske prioriteter og lokal erhvervsfremme og fra Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, om status på erhvervsfremmestrategien 2020-2023.

Redaktionen afsluttet: 29.10.2021