Skip to main content

Erhvervsfremmesystemet til debat

I løbet af foråret og sommeren 2022 har Center for Bæredygtig Erhvervsfremme været på farten. Centerets forskere har blandt andet været i dialog med Erhvervsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

I april deltog professor MSO Steffen Korsgaard i en drøftelse af strukturer og indhold i erhvervsfremmesystemet med ledende medarbejdere hos Erhvervsstyrelsen i København. Blandt de mange emner, der blev vendt, var kvaliteten i efterspørgslen på erhvervsfremmeydelser, centralisering og decentralisering af erhvervsfremmeindsatser samt fordele og ulemper ved virksomhedsrettede initiativer.

Lektor Mads Bruun Ingstrup medvirkede i juni måned i en paneldiskussion om lokale perspektiver på den decentrale erhvervsfremmeindsats. Det skete på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses møde i Kalundborg den 21. juni. Foruden Mads Bruun Ingstrup deltog også Peter Bo Andersen, bestyrelsesformand for Dansk Erhvervsfremme og direktør for Frederikssund Erhverv samt Peter Rosenkrands, næstformand i Erhvervshus Sjælland og ejer af Knudsen Extrusion ApS. Centrale budskaber fra Mads Bruun Ingstrup var, at det lokale niveau bør opprioriteres således, at lokale aktører i højere grad end i dag inddrages, når nye erhvervsfremmeprogrammer designes og udmøntes. Det er der flere grunde til, herunder at lokalt er der stor indsigt i virksomhedernes behov, lokalt kan der nemt bygges bro mellem virksomheder og politiske beslutningstagere, og lokalt kan der hjælpes med at rekruttere virksomheder til programmer i erhvervshusene og de nationale klynger.

Senere i juni måned deltog Steffen Korsgaard og Mads Bruun Ingstrup i en intern temadag hos Erhvervsstyrelsen i Silkeborg. Her blev centerets formål og fokusområder præsenteret, og efterfølgende var der en diskussion af forskellige tematikker – for eksempel dynamikken mellem udbud og efterspørgsel i erhvervsfremmesystemet, den lokale vinkel i erhvervsfremme, og hvordan erhvervsfremmepolitikken kan spille sammen med andre vigtige politikområder såsom bæredygtighed og regional udvikling.

- Vi er meget glade for at bidrage til diskussioner om det danske erhvervsfremmesystem og derigennem bringe vores analyser og observationer i spil. Deri ligger der også en værdifuld læring for os, lyder det fra centerleder Mads Bruun Ingstrup.


Redaktionen afsluttet: 28.06.2022