Skip to main content

Debat om den fremtidige danske erhvervsfremmeindsats

Torsdag den 6. oktober 2022 var repræsentanter fra bl.a. Erhvervsstyrelsen, lokale erhvervsråd, regionale erhvervshuse, kommuner, virksomheder og klynger samlet til konference på Syddansk Universitet (SDU) i Kolding. Over 100 fremmødte fulgte debatten om den fremtidige danske erhvervsfremmeindsats.

Baggrund for konferencen

Formålet med konferencen var at bringe relevante aktører sammen for åbent at diskutere, hvordan den danske erhvervsfremmeindsats kan styrkes yderligere til gavn for virksomhederne og samfundet som helhed.

- Tilbage i 2016 var der et stort eftersyn af indsatsen, som lå til grund for, at store dele af erhvervsfremmesystemet blev omorganisereret og forenklet i 2019. Nu er der planlagt et nyt eftersyn i 2023, og det giver derfor god mening at genbesøge flere af de centrale elementer i omorganiseringen og forenklingen, forklarer Mads Bruun Ingstrup, der er leder af Center for Bæredygtig Erhvervsfremme på SDU.

Centeret står bag konferencen sammen med Dansk Erhvervsfremme og Trekantområdet Danmark.

Debatpaneler med gode pointer

Repræsentanter fra bl.a. en række lokale erhvervsråd og regionale erhvervshuse debatterede, hvordan erhvervsfremmesystemet bedst kan hjælpe virksomhederne, og hvordan hjælpen bedst kan organiseres.

En af pointerne fra debatterne var, at erhvervsfremmeaktørerne bedst når virksomhederne gennem en håndholdt indsats og i samspil på tværs af erhvervsfremmesystemet. Herudover anses timing og tilpassede tilbud til virksomhederne fremfor store generelle programmer som kritiske succesfaktorer. Paneldebattørerne nåede ligeledes frem til, at samarbejde og pragmatisme med udgangspunkt i virksomhedernes reelle og ofte ukendte behov er nødvendigt.

Ønsker til forbedringer

Selv om der generelt set ikke blev udtrykt behov for større ændringer af erhvervsfremmesystemet, er der ønsker til bedre læring og sparring mellem aktørerne i erhvervsfremmesystemet. Der ønskes større opmærksomhed på de regionale forskelle og fleksibilitet i designet og udmøntningen af erhvervsfremmeprogrammer, da det må forventes, at behovene er forskellige alt efter, hvor i landet virksomhederne befinder sig.


Redaktionen afsluttet: 19.10.2022