Skip to main content

Vejen Kommune og Stadt Niebüll er foregangskommuner i nyt EU-projekt om klimatilpasning

Center for Bæredygtig Erhvervsfremme skal sætte turbo på den kommunale klimatilpasning i nyt stort EU-projekt

Klimaforandringerne respekterer ikke geografi, og med fremtidens klimaekstremer for øje, er der et stigende behov for mere samarbejde og koordinering vedrørende klimatilpasning. Syddansk Universitets Climate Cluster (SCC) har netop modtaget finansiering til projektet ClimatePol, og projektet sætter fokus på nødvendigheden af samarbejde, koordinering og læring på tværs af den dansk-tyske grænse om klimatilpasning. Projektet fokuserer særligt på, hvordan interessenter og beslutningstagere implementerer klimatilpasningsløsninger, og hvordan det politiske perspektiv er af afgørende betydning herfor.

 

En central del af projektet består i at omsætte klimaplaner til klimahandling, og for at dette kan lykkes arbejder projektet med en antagelse om, at initiativer målrettet klimatilpasning bør forankres bredt ved at engagere diverse interessenter såsom virksomheder, forsyningsselskaber, kommuner og borgere. Denne tilgang har til hensigt at mobilisere og forpligte disse interessenter og beslutningstagere til at samarbejde om klimahandling.

 

Med det udgangspunkt vil der i ClimatePol, i tæt samarbejde med Vejen Kommune og Stadt Niebüll, og med input fra forskellige lokale interessenter blive designet, udviklet og implementeret en række klimamikromissioner, dvs. små skalerbare handlinger inden for udvalgte områder, for eksempel håndtering af regnvand og oversvømmelse af kyst- og beboelsesområder. Begge kommuner er nøje udvalgt til projektet da de har store ambitioner om at gå forrest på bæredygtigheds- og klimadagsordenen. I den forbindelse udtaler borgmester Frank Schmidt-Hansen fra Vejen Kommune, som også er formand for KL’s Klimahandlingsudvalg følgende:

 

På klimaområdet er vi ambitiøse i Vejen Kommune, og det er vi også på klimatilpasning. Her er visionen: ”Vi vil være den kommune i Danmark, der er bedst til at håndtere vand”. Vi er ikke en kystkommune, men vi oplever at stigende grundvand og øget nedbør udfordrer vores byer og arealer. Så vi skal fortsat have fuld fokus på at reducere klimabelastningen, men også håndtere de klimaændringer vi oplever nu, og som bliver større i fremtiden. Der er store værdier på spil i forhold til klimatilpasningen og derfor er vi glade for, at vi aktivt kan bidrage ind i projektet og være med til at omsætte planerne til handlinger. Vi håber, at vi kan give inspiration til andre og få inddraget de mange lokale aktører som arbejder på området.

 

Projektets fokus på klimamikromissioner, og hvordan kommuner kan bruge dem til at sætte turbo på arbejdet med klimatilpasning er hjemmehørende hos Center for Bæredygtig Erhvervsfremme ved Syddansk Universitet, og foregår i tæt samarbejde med Vejen Kommune, Stadt Niebüll og Centre of Aquatic Nature-based Solutions ved Syddansk Universitet samt med rådgivning fra tænketanken CONCITO, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Schleswig-Holstein. I forlængelse heraf udtaler forsker Emma Perriton fra Center for Bæredygtig Erhvervsfremme, Syddansk Universitet:

 

”Projektet vil skabe viden om de reelle arbejdspraksisser, der er nødvendige for at få initiativer om klimatilpasning til at lykkes, samt hvordan disse praksisser forankres i samarbejder mellem beslutningstagere og relevante aktører, således at der skabes engagement og ejerskab over initiativer for klimatilpasning. Disse elementer er helt afgørende for at sikre klimahandling, og som kan bidrage til at gøre den dansk-tyske grænseregion mere klimarobust.”

 

Erfaringerne fra projektet vil løbende bidrage med ny viden, værktøjer og inspiration på tværs af den dansk-tyske grænse med det formål at understøtte processen fra klimaplan til klimahandling, og hvordan dette arbejde kan forankres hos lokale aktører på en meningsfuld måde.

 

ClimatePol er støttet af InterReg Deutschland-Danmark med samlet 21 mio. kr. og løber fra 2024-2027. Læs mere om projektet på interreg-de-dk.eu/dk

 

Kontakt

Emma Perriton, ph.d., postdoc

Center for Bæredygtig Erhvervsfremme, Syddansk Universitet, perriton@sam.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 05.01.2024