Skip to main content

Center for Bæredygtig Erhvervsfremme opruster

Fra årsskiftet er to forskere ved centeret forfremmet til professorer, og samtidig er professor Kim Klyver blevet fast tilknyttet

Siden opstarten af Center for Bæredygtig Erhvervsfremme i december 2021 har fokus været på at etablere og styrke samarbejdsrelationer med centrale aktører i erhvervsfremmelandskabet, og via en tydelig tilstedeværelse i relevante medier med analyser, konstruktiv kritik og forskningsresultater, at sætte erhvervsfremme på dagsorden.

 

Denne indsats kan nu styrkes yderligere med forfremmelsen af Steffen Korsgaard og Ann Højbjerg Clarke til professorer og med en fast tilknytning af professor Kim Klyver.

 

Steffen Korsgaard bidrager allerede i dag til centerets arbejde indenfor temaerne entreprenørskab samt erhvervspolitik og erhvervsfremmestrategier. Steffen er netop fratrådt som leder af Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse og udtaler i den forbindelse:

 

”Jeg ser meget frem til nu at kunne dedikere mere tid til arbejdet med erhvervsfremme. Erhvervsfremmesystemet er et meget vigtigt komponent i den bredere omstilling af samfundet, der er nødvendig for at løse de store udfordringer vi står overfor, men jeg tror der er brug for at vi udvikler nye koncepter og modeller for indsatserne og organiseringen. Det håber jeg, at vi i centeret kan bidrage endnu mere med over de kommende år.”

 

Ann Højbjerg Clarke, som er en af tovholderne på centerets satsning på offentlig-privat innovation, vil i de kommende år vise værdien af tværfaglige samarbejder når nye løsninger skal søsættes i kampen for at adressere samfundets store udfordringer.

 

Med min viden inden for offentlig-privat innovation ønsker jeg at bidrage til at styrke centerets fokus på tværfaglige samarbejder, der fremmer bæredygtige og innovative løsninger i både den offentlige og private sektor.”

 

I centeret har der i længere tid været et ønske om at styrke temaet om entreprenørskab og bidrage med nye forestillinger om hvad en iværksætter er. Det er nu muligt med tilknytningen af Kim Klyver. Han er en meget erfaren forsker, og ønsker i regi af centeret at kaste sig over forskellige dagsordener. Kim udtaler i den forbindelse:

 

”I de næste år er det min ambition at bredde debatten om iværksætteri mere ud. Der tales alt for snævert om iværksættere, som de få, der stræber efter høj vækst og måske endda gazelle- eller unicornstatus. På den måde overses vigtigheden af det almindelige hverdagsiværksætteri. Langt de fleste er hverdagsiværksættere, og trods deres lille størrelse enkeltvis, er deres samlede samfundsmæssige betydning aldeles afgørende. Derudover vil jeg fokusere på nogle af de minoritetsgrupper, som bruger iværksætteri som en social løftestang. Jeg er i gang med projekter om ukrainske flygtningeiværksættere og om iværksætteri blandt folk med ordblindhed.”

Redaktionen afsluttet: 10.01.2024