Skip to main content

Danske kommuner arbejder med missioner

Nu starter ny undersøgelse af danske kommuners egne missioner for at indfri deres målsætninger indenfor eksempelvis klima og bæredygtighed.

I de senere år er missioner blevet et anerkendt redskab i EU og i flere af medlemslandene til at løse eller bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer. Flere danske kommuner har også iværksat egne missioner for at indfri deres målsætninger indenfor eksempelvis klima og bæredygtighed. Det kan være en mission om at blive CO2 neutral eller en mission om at genanvende mere af det indsamlede affald.

I projektet Kommunale verdensmålsmissioner vil medarbejdere fra Center for Bæredygtig Erhvervsfremme i samarbejde med KL, Middelfart Kommune og Sønderborg Kommune undersøge muligheder og begrænsninger ved den missions-orienterede tilgang i danske kommuner. Konkret er fokus på at undersøge, hvorledes kommunale missioner identificeres, udvælges og implementeres.

”Til dato ved vi meget lidt om, hvordan missioner udfoldes på lokalt og regionalt niveau. Forskning har fokuseret på nationale kontekster, hvorfor vi har behov for mere viden til at anvise hvorledes missioner kan gøre en forskel kommunalt” siger Mads Bruun Ingstrup, leder af Center for Bæredygtig Erhvervsfremme.

Projektet vil munde ud i konkrete inspirationscases og værktøjer, der kan anvendes i alle danske kommuner, når der skal identificeres, udvælges og implementeres forskellige missioner. Projektet løber fra november 2021 til december 2022 og ledes af centerleder Mads Bruun Ingstrup og professor MSO Steffen Korsgaard.


Redaktionen afsluttet: 09.02.2022