Skip to main content

Repræsentant fra Center for Bæredygtig Erhvervsfremme indtræder i to advisory boards

Centerleder Mads Bruun Ingstrup indtræder i to advisory boards, hvor han løbende skal bidrage med sparring og viden til styrkelse af udvalgte erhvervsfremmeprogrammer.

Med det formål at styrke danske små og mellemstore virksomheders eksport og grønne omstilling gennemføres der i regi af de regionale erhvervshuse flere programmer: SMV:Eksport, SMV:Grøn 2.0 og SMV:Grønne Kompetencer. Programmerne skal hjælpe virksomhederne med henholdsvis at indtage nye markeder og med at påbegynde deres grønne omstilling – herunder se på hvilke kompetencer, der er behov for.

I perioden 2023-2025 er Mads Bruun Ingstrup udpeget til at sidde i to advisory boards; det som dækker SMV:Eksport og det, som dækker programmerne SMV:Grøn 2.0 og SMV:Grønne Kompetencer. Han skal i den forbindelse bidrage med sin viden til at udvikle programmernes relevans og efterspørgsel. Derudover skal han og de øvrige deltagere i de to advisory boards bidrage med sparring til programmernes ledelse. Mads Bruun Ingstrup glæder sig til arbejdet:

”I Center for Bæredygtig Erhvervsfremme har vi til formål at nytænke og forbedre vores erhvervsfremmesystem. Dette er en gylden mulighed for at gøre netop det. Her kan jeg bidrage med mine indsigter om eksport og grøn omstilling samt koble dem med min viden om erhvervsfremmesystemet til virksomhedernes bedste.”

De to advisory boards er sammensat af interessenter med en bred vifte af indsigter om de konkrete emner og med forskellige berøringsflader til virksomheder og erhvervsfremmesystemet. Foruden Mads Bruun Ingstrup er der repræsentanter fra eksempelvis Dansk Industri, Udenrigsministeriet og Dansk Erhverv. Advisory boardene mødes 3-4 gange om året.


Redaktionen afsluttet: 13.04.2023