Skip to main content
DA / EN

Sådan får vi unge voksne ind i IFS-foreningerne

En helt ny rapport fra Syddansk Universitet viser, at idrætten kan have stor betydning for unge mellem 18 og 30 år i socialpsykiatrien.

Rapporten indeholder en række anbefalinger til, hvordan IFS-foreninger bedst får tilgang af målgruppen, som ellers ofte er en stor udfordring at få fat i.

Rapporten er netop færdiggjort af akademisk medarbejder Anna Staal, og er baseret på interviews med unge voksne med psykiske vanskeligheder fra de fem kommuner København, Roskilde, Odense, Varde og Frederikshavn.

Anbefalingerne er:

  1. Sæt de unges liv i fokus
  2. Idrætten er ingen trussel
  3. Tilpas idræt og bevægelse
  4. Indgå partnerskaber
  5. Idrætten er svaret…

Alle anbefalingerne er selvfølgelig udførligt beskrevet i selve rapporten.

Herudover har rapporten vist, at en stor del af indsatsen i kommunerne ofte ligger i formidlingen til medarbejdere i socialpsykiatrien, som ofte er meget tæt på målgruppen og hvis egen interesse i idrætten har en stor betydning for chancen for succes. I forordet står blandt andet:

“Evalueringen viser, at delprojekterne har brugt forskellige tilgange eller metoder i bestræbelsen på at få flere unge til at dyrke idræt. Den mest gennemgående metode har dog handlet om informationsformidling og oplysningsarbejde. Informationen har både været rettet mod brugere af og medarbejdere i socialpsykiatrien. I København og Frederikshavn er der ved projektperiodens udløb forankret nye idrætslige tiltag, mens sådanne stadig er under udarbejdelse i de tre andre kommuner.”

En anden konklusion i rapporten er, at navnet “Idræt For Sindslidende” virker afskrækkende på mange unge voksne. Hvis man ikke er helt afklaret med sine psykiske vanskeligheder og måske ikke ønsker at blive puttet i en bestemt “kasse”, så kan betegnelsen “sindslidende” opfattes stigmatiserende. I rapporten foreslås det derfor, at navnet laves om.

Staal, Anna: Unge, idræt og recovery: Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende. Odense: Center for Handicap og Bevægelsesfremme, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2014. Movements, 2014:1 (pdf)

Redaktionen afsluttet: 19.02.2014