Skip to main content
DA / EN

Stemmer i Idrætshuset

Dette bachelorprojekt af Rikke Agnete Andersen omhandler brugen af fysisk aktivitet som en del af et recovery-tilbud til unge med psykiske vanskeligheder.

 
Projektet udspringer af det forsknings- og udviklingsarbejde, der finder sted i Center for Handicap og Bevægelsesfremme, og har haft Idrætshuset i Københavns Kommune som omdrejningspunkt, da dette er et nyere men alligevel veletableret recovery-tilbud. Derudover er der draget paralleller til andre igangværende projekter, både kommunalt og regionalt, som i denne tid sætter fokus på såvel recovery-tilbud som samarbejdet mellem de forskellige tilbud.

Resultaterne indikerer, at forskellige aspekter er i spil i forhold til den recovery, der opnås hos den enkelte. Et liv med fysisk aktivitet kan for nogle mennesker træde i stedet for medicinering, samt skabe både fysisk og psykisk sundhed hos den enkelte og tillige være en vigtig faktor i skabelsen af sammenhold, fællesskab og en følelse af handlekompetence.

For at få synspunkter fra dem, der bedst kender til det at leve med psykiske vanskeligheder, tager projektets analyseafsnit udgangspunkt i et semistruktureret forskningsinterview med tre unge med psykiske vanskeligheder, som har deres daglige gang i Idrætshuset.

Download hele rapporten her

Redaktionen afsluttet: 28.07.2014