Skip to main content
Bevilling

SDU med i partnerskab: 106 millioner skal sikre genbrug af plast og tekstil

Syddansk Universitet spiller en vigtig rolle i et nyt missionsdrevet partnerskab, som med en bevilling på 106,5 millioner fra Innovationsfonden skal sikre cirkulær økonomi for plastik og tekstil i Danmark frem mod 2050.

Af Jane Thoning Callesen, , 30-08-2022

Tøj, sko og andre tekstiler er sammensat af mange forskellige fibre, hvilket gør dem svære at genanvende. Det samme gælder plastaffald, som er en kompliceret og sammenblandet plastikstrøm. I modsætning til materialer som pap, metal og glas, som vi i Danmark er dygtige til at genbruge, ender plastik og tekstil derfor ofte på forbrændingen med store CO2-udslip til følge.

De to materialer belaster også miljøet, når de produceres, og længere holdbarhed af materialerne samt bedre recirkulering vil derfor bidrage markant til at reducere klimabelastningen og en række miljøbelastninger.

Kan spare tonsvis af CO2

Nu kickstarter et nyt bredt Partnerskab for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil en række projekter, skal sikre lang holdbarhed og bedre genanvendelse af plastik og tekstil, hvilket har et stort miljø- og klimapotentiale. Med 92 partnere i alt består partnerskabet foruden SDU af en lang række danske universiteter, videns-institutioner, virksomheder, klynger, kommuner og regioner.

Projekterne vil blandt andet undersøge, hvordan informationsteknologi kan bidrage til bedre affaldssortering, hvordan vi designer beklædning – ud fra forståelse af brugeradfærd - så det får en lang levetid, og hvordan vi kan sikre at højkvalitetsplast fra sundhedssektoren ikke går op i røg, men i stedet bliver genbrugt.

14 tværfaglige projekter klar til lancering

Virksomhederne, der blandt andet tæller Novo Nordisk, Ganni, Bestseller og LEGO, kommer til at arbejde tæt sammen med universiteter og andre videns-institutioner, fortæller Henrik Bindslev, dekan ved det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet:

- Det er store og komplekse udfordringer, vi vil finde løsninger på i partnerskabet. Udfordringer, der kræver tæt samspil mellem virksomheder, forskere og myndigheder, samt engagement fra almindelige borgere. Og forskningsmæssigt kræver det et samarbejde på tværs af mange fagligheder. Nødvenligt, men også spændende, siger han.

Partnerskabet for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil er allerede nu klar til at lancere de første 14 projekter, som alle har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser og miljøbelastning forårsaget af vores brug af plastik og tekstiler. Frem mod 2050 forventes det, at alene de første projekter vil kunne spare drivhusgasemissioner svarende til ca. 650.000 tons CO2-eq.

Turbo på innovationen

Og det er afgørende vigtigt, at Danmark sætter turbo på innovationen, lyder det fra uddannelses- og forskningsminister, Jesper Petersen:

- Regeringen investerer markant i den grønne omstilling. Vi har lavet et markant løft af den grønne forskning, som bidrager til at nå Danmarks meget ambitiøse mål. I 2030 skal vi i Danmark have skåret 70 procent af vores CO2-udslip, og 80 procent af vores plastikaffald skal være væk fra forbrændingen, siger ministeren og uddyber:

- Et af de redskaber, vi skal have langt mere i brug, er genanvendelse. Vi skal gentænke for at genbruge. Derfor har vi i partnerskabet for cirkulær økonomi samlet de stærkeste aktører på området inden for industri, erhverv og forskning. Vi sætter turbo på innovationen for at nå i mål. Til gavn for kloden, klimaet, konkurrencen og fremtiden, siger Jesper Petersen.

Fakta

I 2021 afsatte Regeringen og Folketinget i alt 700 mio. kr. til investeringer i  missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber  for at nå Danmarks ambitiøse klimamål om henholdsvis 70 pct. reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Innovationsfonden har udmøntet investeringerne i fire partnerskaber, herunder Partnerskabet for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil.

Partnerskabet for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil har for nuværende 92 partnere, som ledes af en bestyrelse, hvor Dorethe Nielsen, Vice President Novo Nordisk, er formand, mens Henrik Bindslev, dekan på det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet, er næstformand. Der er oprettet tre workstreams under partnerskabet; en om tekstiler, ledet af lektor Else Skjold fra Det Kongelige Akademi, en der går på tværs af plastik og tekstiler under ledelse af Kristian Syberg, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet, og en om plastik, som Thomas Fruergaard Astrup, Institut for Miljø- og Ressourceteknologi, Danmarks Tekniske Universitet står i spidsen for.

Innovationsfonden har bevilliget 106,5 mio. kr. til Partnerskabet for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil. Partnerskabet har udarbejdet det nationale Roadmap for cirkulær økonomi for plast og tekstiler frem mod 2050, som i dag danner basis for Partnerskabets mission.

Partnerskabet for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil har til formål at udvikle, levere og implementere løsninger, der kan bidrage til en mere bæredygtig brug og genanvendelse af plastik og tekstil og dermed bidrage til at sikre at Danmark når klimamålene om CO2-reduktion frem mod 2030 og 2050.


Redaktionen afsluttet: 30.08.2022