Skip to main content

Navnenyt

Ny professor i teknisk audiologi

Tobias Neher er ny professor i teknisk audiologi ved Klinisk Institut og Forskningsenheden for Oto-Rhino-Laryngologi, begge på SDU.

Tobias Neher er udnævnt til professor i teknisk audiologi ved SDU. Han udfører grund- og anvendt forskning inden for høreteknologi og hørerehabilitering. Hans primære interesseområder er de perceptuelle mekanismer bag forskellige typer af hørevanskeligheder, deres funktionelle konsekvenser samt spørgsmålet om, hvordan disse kan afhjælpes med tekniske løsninger. 

Tobias Neher har publiceret mange artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter, og hans forskning har medført en række fund og patenter, der har påvirket verdens fire største høreapparatfirmaers produkter.

”Jeg glæder mig meget over, at det er lykkedes for Klinisk Institut på SDU at både rekruttere og fastholde en så velkvalificeret, kreativ og dygtig forsker på det audiologiske område som Tobias Neher,” lyder det fra institutleder, professor Kirsten Ohm Kyvik.

Tobias Neher læste til audioingeniør og forsvarede sin ph.d.-afhandling i psykoakustik i 2004 ved Institute of Sound Recording, University of Surrey i England. Efter en etårig postdoc ansættelse ved samme institut flyttede han til Danmark, hvor han arbejdede som forskningsingeniør og projektleder på Eriksholm Research Centre, Oticon A/S i Snekkersten i 6,5 år. I den tid tilegnede han sig ekspertviden inden for audiologi og høreapparater. 

I 2012 tiltrådte han en stilling som seniorforsker ved Medizinische Physik og Cluster of Excellence ”Hearing4all”, Oldenburg Universitet i Tyskland, hvor han opbyggede sin egen forskningsgruppe. I 2017 blev han udnævnt til lektor i audiologi ved Klinisk Institut, SDU. I den stilling var han medansvarlig for et stort nationalt forskningsprojekt (”Better Hearing Rehabilitation”) med adskillige akademiske, kliniske og industrielle samarbejdspartnere. Samtidigt byggede han forskningsgruppen i teknisk audiologi op.

Privat bor Tobias Neher i Odense med sin hustru, som er landskabsarkitekt, samt deres to børn på 15 og 11 år. Han er født i 1977 og opvokset i Tyskland. Han holder sig i form med løb og går gerne tur i den fynske natur. Resten af fritiden tilbringer han med byggeprojekter i hjemmet.

 

Mød forskeren

Tobias Neher er ny professor i teknisk audiologi ved Klinisk Institut og Forskningsenheden for Oto-Rhino-Laryngologi, begge på SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 08.09.2022