Skip to main content

SDU styrker fokus på forskningen inden for sundhedsvidenskab

Institutleder for Institut for Molekylær Medicin, professor dr.med. Uffe Holmskov konstitueres pr. 1. februar i en nyoprettet stilling som prodekan for forskning og Innovation på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU.

- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU har indledt arbejdet med at skærpe sin forskningsmæssige strategi. Derfor ønsker vi som noget nyt at oprette en stilling som prodekan for forskning og innovation, så vi får et større og vedvarende fokus på området. Uffe Holmskov har stor erfaring og viden inden for dette felt, så det er helt oplagt, at han konstitueres som prodekan, udtaler dekan Ole Skøtt

Ansvarsområderne for Uffe Holmskov kommer blandt andet til at omfatte udvikling af fakultetets forskningsaktiviteter, ledelse af Syddansk Forskerstøtte, løbende udvikling af fakultetets eksterne finansiering og forskningsinfrastruktur. Desuden skal han fokusere på samarbejde med erhvervsliv og myndigheder samt varetage udbygningen af internationale partnerskaber - og opgaver, der vedrører sundhedsinnovation. Derudover vil Uffe Holmskov varetage aktiviteter relateret til rekruttering af videnskabeligt personale.

Uffe Holmskov har været institutleder for Institut for Molekylær Medicin på SDU i 12 år. Han har en lang forskningskarriere med sig på det immunologiske område, hvor hovedvægten har ligget inden for det medfødte immunforsvar.

 

Samtidig konstitueres professor Boye L. Jensen som institutleder for Institut for Molekylær Medicin. Boye L. Jensen var konstitueret institutleder i efteråret 2021.

Dekanatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU vil derfor fremover bestå af dekan Ole Skøtt, prodekan for forskning og innovation, Uffe Holmskov og sekretariats- og uddannelseschef Merete Munk.

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 25.01.2022