Skip to main content
Navnenyt

Professor i tromboseforskning på Sydvestjysk Sygehus og SDU

Cand.scient., ph.d. Else Marie Bladbjerg er udnævnt til professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og Sydvestjysk Sygehus. Hendes forskning koncentrerer sig om at belyse, hvordan blodets koagulationsaktivering kan være årsag til flere andre sygdomme end blodpropper, herunder fedme og fedmens mange følgesygdomme fx fedtlever.

Forskningen fokuserer lige nu især på blodets indhold af fibrinogen, som har stor betydning for blodets evne til at koagulere og for inflammation. Et af forskningsprojekterne deltog i 2020 i Region Syddanmarks konkurrence Et Sundere Syddanmark, hvor Else Marie Bladbjerg vandt 1 million kroner til projektet.

Forskningen i fibrinogen indebærer opsætning af mange nye analysemetoder, som skal indarbejdes i en række kliniske studier. Fedme er et særligt fokusområde, og Syddansk Overvægtsinitiativ på Sydvestjysk Sygehus bliver et omdrejningspunkt for forskningen, der skal være med til at styrke samarbejdet på tværs af forskningsenhederne på Sydvestjysk Sygehus.

Else Marie Bladbjerg har været ansat ved Enheden for Tromboseforskning på Klinisk Biokemisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus i 30 år, og forskningens fokus har derfor naturligt ændret sig gennem årene. Forskningen har hele tiden omhandlet blodets koagulation og fibrinolyse (den hæmostatiske balance) med fokus på forebyggelse og behandling af blodpropper og hjertekarsygdomme.
    

Udvikling af laboratoriemetoder og undervisning

Forskningsprojekterne har fokuseret på effekten af genetiske polymorfier, kost, fysisk aktivitet, medicin og fedmekirurgi på den hæmostatiske balance og har taget udgangspunkt i populationsstudier og kliniske interventionsstudier bl.a. på sygehusets patienter. Der er udviklet mange laboratoriemetoder, som er blevet analyseret på et hav af blodprøver gennem årene.

Ved siden af forskningen har Else Marie Bladbjerg i 20 år været ansvarlig for flere undervisningsmoduler på Syddansk Universitet, og hun underviser på bacheloruddannelserne i medicin og folkesundhedsvidenskab. Hun har været med til at opbygge uddannelsen i folkesundhedsvidenskab på SDU og på Princess Nora Bint Abdul Rhaman University i Riyadh, Saudi Arabien, og hun er lige nu med til at etablere den medicinske kandidatuddannelse på Sydvestjysk Sygehus. Hun har gennem årene vejledt mange studerende.

Else Marie Bladbjerg er desuden en del af laboratorieledelsen på Klinisk Diagnostisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, hvor hun bl.a. er ansvarlig for den biokemiske del af Klinisk Molekylærbiologi.

Om Else Marie Bladbjerg

Else Marie Bladbjerg er født og opvokset i Esbjerg. Hun er student fra Esbjerg Gymnasium i 1984 og uddannet cand.scient. i eksperimentel biologi og ernæring i 1992 (fra det daværende Odense Universitet). Allerede under uddannelsen vendte hun tilbage til Esbjerg for at skrive kandidatspeciale ved Enheden for Tromboseforskning, og hun blev derefter enhedens første ph.d.-studerende. Efter ph.d.-graden i 1996 blev hun ansat som adjunkt ved Sydjysk Universitetscenter og senere lektor ved SDU. Siden maj 2021 har hun været forskningsleder ved Enheden for Tromboseforskning.

Mød forskeren

Else Marie Bladbjerg er professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og Sydvestjysk Sygehus.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 30.03.2022