Skip to main content

Navnenyt

Katja Schrøder er ny uddannelsesleder for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Katja Schrøder er ansat som adjunkt på Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU. Hun har undervist på uddannelsen de seneste ti år, og siden 2020 har hun været fagansvarlig for modulet Humanistiske Forskningstilgange indenfor sundhedsvidenskab.

Katja Schrøder underviser desuden på andre kandidatuddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, særligt kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab, hvor hun tillige har været fagansvarlig.

Katja Schrøder er uddannet jordemoder i 2002 fra Jordemoderuddannelsen i København (nu KP/Københavns Professionshøjskole). Hun har arbejdet som klinisk jordemoder på Rigshospitalet og på Odense Universitetshospital. Katja Schrøder har desuden selv været studerende på den uddannelse, hun nu bliver leder for, hvorfra hun fik sin kandidatgrad i 2010. Hendes ph.d.-grad udgik også fra SDU og blev forsvaret i 2016 med titlen ’Traumatic Childbirth from the Perspective of the Healthcare Professional’. 

Både i klinikken og i akademia har Katja Schrøder arbejdet tværfagligt og tværvidenskabeligt, hvilket er en vigtig del af profilen for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Hendes primære forskningsfelt omhandler sundhedsprofessionelles oplevelser med traumatiske og utilsigtede hændelsesforløb, og som postdoc-forsker udviklede, implementerede og evaluerede hun et kollegialt støtteprogram for sundhedsprofessionelle. Hun er en efterspurgt foredragsholder om netop dette emne. 

Syddansk Universitet indstillede Katja Schrøder til den Nationale Underviserpris i 2021 bl.a. med følgende begrundelse: ”De studerende fremhæver hendes evne til at inspirere samtidig med, at hun sætter klare og tydelige mål. Hun inddrager de studerendes erfaringer i undervisningen og sætter det i spil med sin egen faglighed ved at bruge deres praksiseksempler til at fremme den teoretiske forståelse. Katja Schrøder udviser meget stor respekt for de studerende og de kompetencer, de kommer med. De studerende fremhæver hendes evne til at bruge deres praksiseksempler og kombinerer det med at klæde de studerende på til at være kritisk reflekterende.”

Katja Schrøder er formand for Tværfagligt Obstetrisk Forum og har været medstifter af Dansk Jordemoderfagligt Selskab, som hun også har været formand for. Desuden sidder hun som forskningsrepræsentant i den europæiske regions komite for jordemødrenes verdensforbund, ICM. 
Mød forskeren

Katja Schrøder er ansat som adjunkt på Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU. Hun har undervist på uddannelsen de seneste ti år, og siden 2020 har hun været fagansvarlig for modulet Humanistiske Forskningstilgange indenfor sundhedsvidenskab.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 09.11.2022