Skip to main content

Navnenyt

Ny professor i psykiatri- og sundhedsret

Søren Fryd Birkeland er ny professor i psykiatri- og sundhedsret ved Psykiatrien i Region Syddanmark, Syddansk Universitetshospital.

Søren Birkeland er tilknyttet Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart (RFM), Institut for Regional Sundhedsforskning og forskningsenheden OPEN, Klinisk Institut, begge SDU. Samtidig er han overlæge ved Open Patient data Explorative Network på Odense Universitetshospital.

Søren Fryd Birkeland blev uddannet som læge ved Aarhus Universitet i 2001 og cand.jur. fra Syddansk Universitet i 2007. Efter ansættelse i psykiatrien blev han uddannet speciallæge i almen medicin. Han har skrevet ph.d. i folkesundhedsret (Syddansk Universitet, 2012) og klinisk medicin (psykiatri, Københavns Universitet, 2018). Han er særligt optaget af spændingsfeltet mellem sundhedsvidenskab og retsvidenskab, herunder patienters og sundhedspersoners retsforhold og med psykiatrien som fokusområde.

Siden 2019 har Søren Fryd Birkeland været ansat som overlæge ved Open Patient data Explorative Network i Odense. I sit virke som professor skal Søren Birkeland forske i de retlige udfordringer og potentialer, som knytter sig til at yde kvalitets psykiatrisk behandling i dagens sundhedsvæsen. Et vigtigt aspekt af denne forskning er reguleringen af tvang. Sideløbende skal han videreføre sin forskning i OPEN omkring bl.a. brug af patientklager i patientsikkerheds- og kvalitetsudviklingsøjemed, lige som det er intentionen at bringe psykiatriforskningen og OPEN endnu tættere sammen.

Privat bor Søren Birkeland på Midtfyn med sin hustru, som er klinisk psykolog samt tre børn på 15, 18 og 20 år. Han er født i 1973 og opvokset i Odense. Han holder sig i form med løb og går også gerne tur i det midtfynske med familien.


Mød forskeren

Søren Birkelund professor i psykiatri- og sundhedsret ved Psykiatrien i Region Syddanmark, Syddansk Universitetshospital samt tilknyttet OPEN, SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 30.06.2022