Skip to main content
Navnenyt

Ny professor i personlighedsforstyrrelser og psykoterapi

Mickey Toftkjær Kongerslev, cand.psych., aut., ph.d. er ny professor i personlighedsforstyrrelser og psykoterapi ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og Psykiatrien Øst, Region Sjælland.

Mickey Toftkjær Kongerslev er primært ansat i Distriktspsykiatrien Roskilde, Psykiatrien Øst, Region Sjælland, som afsnitsleder, samtidig med han også er involveret i forskningsprojekter i Psykiatrien i Region Sjælland. Med det nye professorat skal Mickey Toftkjær Kongerslev sætte fokus på forskning i personlighedsforstyrrelser og psykoterapi. Med professoratet skabes der et tæt samarbejde mellem universitet og klinik omkring forskning i personlighedsforstyrrelser og psykoterapeutisk behandling. I stillingen vil Mickey Toftkjær Kongerslev kombinere sit arbejde med ledelse, forskning og klinik i Psykiatrien Øst, Region Sjælland med undervisning og vejledning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU.

Som professor vil Mickey Toftkjær Kongerslev, i tæt samarbejde med forskere fra Psykiatrien i Region Sjælland og SDU, lave forskning, som fokuserer på dels personlighedsforstyrrelser og dels på psykoterapi. I forhold til personlighedsforstyrrelser vil fokus være på forskning i udredning, diagnostik og behandling ud fra den nye ICD-11 tilgang til konceptualisering heraf. Han skal også på tværs af diagnoser forske i patienter med alvorlig og gentagende selvskadende adfærd og komplekse patientforløb. Hvad angår forskning i psykoterapi arbejdes der på at udvikle en psykoterapeutisk behandling for personer diagnosticeret med bipolar lidelse og undersøge effekten heraf i et klinisk studie. I det hele taget er Mickey Toftkjær Kongerslev involveret i flere studier, der fokuserer på effekt af psykoterapi for personer med mentale problemer, samt forskning der afdækker centrale processer og virkningsmekanismer i psykoterapi. 

Mickey Toftkjær Kongerslev har siden december 2008 forsket i personlighedsforstyrrelser og sidenhen også psykoterapi. Han er leder af et nyopstartet forskningsprojekt om håndtering af svært selvskadende patienter i Psykiatrien Øst, Region Sjælland; et forskningsprojekt om udvikling af psykoterapeutisk behandling ved bipolar sindslidelse; og et register-baseret studie om personlighedsforstyrrelser i dansk psykiatri. Ydermere er han blandt andet involveret i et forskningssamarbejde omkring et stort review/metaanalyse, baseret på individuelle patientdata, omkring psykoterapeutisk behandling af borderline personlighedsforstyrrelse.

Mickey Toftkjær Kongerslev har været ansat som psykolog i Psykiatrien Region Sjælland siden december 2008. Før denne ansættelse var han psykolog i tre år på et stort opholdssted for anbragte unge, og siden hen ni måneder som psykolog i Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri i Region Syddanmark.

Mickey Toftkjær Kongerslev er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og er godkendt specialist og supervisor af Dansk Psykolog Forening i psykoterapi og psykopatologi. Han skrev sin ph.d.-afhandling ved børne- ungdomspsykiatrien, Region Sjælland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, hvor han i december 2012 forsvarede sin afhandling Personality Disorder in Incarcerated Adolescent Boys: Screening and Assessment. Efter sin ph.d.-afhandling har han virket som klinisk psykolog i Psykiatrien Øst, Region Sjælland og i flere år også som senior forsker i Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland, hvor han i tre år var faglig leder af Kompetencecenter for Personlighedsforstyrrelse. Han har endvidere i en femårig periode været adjungeret lektor ved Psykologisk Institut på SDU. I sin forskning har Mickey Toftkjær Kongerslev ofte samarbejde med andre psykoterapiforskere især i England, Norge og Tyskland. 

Mickey Toftkjær Kongerslev har været valgt som boardmedlem i to år for International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD) og er nu formand for Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi (IPTP), samt medlem og medstifter af specialpsykologisk diagnoseudvalg (SPDU) og herunder medlem i kernegruppen i Sundhedsdatastyrelsen, der står for oversættelse af ICD-11 til dansk. Endelig er han også medlem af Regionsjællands Videnskabsetiske komite.

Mickey Toftkjær Kongerslev er 48 år, er født og opvokset i Tørring og bor nu i Roskilde med sin hustru og deres to børn.
Mød forskeren

Mickey Toftkjær Kongerslev, cand.psych., aut., ph.d. er ny professor i personlighedsforstyrrelser og psykoterapi ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU og Psykiatrien Øst, Region Sjælland.

KONTAKT

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 02.05.2022