Skip to main content

Navnenyt

Ny klinisk professor ved Kirurgisk Afdeling på Sygehus Sønderjylland.

Overlæge, dr.med., ph.d. Michael Festersen Nielsen er 1. november udnævnt til klinisk professor ved Kirurgisk Afdeling på Sygehus Sønderjylland. Professoratet hører under Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet SDU.

Michael Festersen Nielsen har siden 2020 været leder af forskningsafdelingen ved Kirurgisk Afdeling ved Sygehus Sønderjylland. Ud over studier i almen kirurgiske lidelser, vil hans forskningsområde primært være fokuseret omkring implementeringen og videreudviklingen af robotkirurgien indenfor tyktarms- og brok-kirurgien. Michael Festersen har stor erfaring i operation af komplicerede bugvægsbrok, og et væsentligt forskningsområde vil fremadrettet være at definere behandlingsindikationerne for den åbne og robot-assisterede brok-kirurgi. Oveni dette vil hans forskning også være centreret om tiltag, som kan optimere den kirurgiske behandling og rette fokus mod initiativer, som kan bidrage til en hurtigere rekonvalescens og kortere indlæggelsestid for patienterne efter kirurgiske indgreb. 

Forskningsmæssigt har Michael været ansat i tre år på Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA som senior research fellow, og efterfølgende tilknyttet forskningsenheden under Hepatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, hvor han har skrevet ph.d. og disputats om forstyrrelser i leverens sukkerstofskifte hos patienter med diabetes og kronisk leversygdom. 

Michael Festersen Nielsen har en medicinsk embedseksamen fra Aarhus Universitet, og han har siden 2008 været speciallæge i kirurgi. Han er født og opvokset i Bolderslev og er student fra Tønder Statsskole. Sin kirurgiske speciallægeuddannelse har han erhvervet via ansættelser på Aarhus og Aalborg Universitetshospital og efterfølgende som afdelingslæge på Rigshospitalet. Michael Festersen Nielsen har en stærk klinisk profil med flere udenlandske ansættelser. Som speciallæge har han været ansat som senior clinical fellow ved Kings College Hospital i London samt ved Royal Infirmary of Edinburgh, hvor han siden 2017 har fungeret som overlæge i kirurgi med speciale i kompliceret brok-kirurgi.  Forud for ansættelsen ved Sygehus Sønderjylland var Michael forskningsansvarlig overlæge ved Regionshospital Viborg.

Privat bor Michael i Mårslet syd for Aarhus sammen med sin kone og 4 børn.
Mød forskeren

Overlæge, dr.med., ph.d. Michael Festersen Nielsen har siden 2020 været leder af forskningsafdelingen ved Kirurgisk Afdeling ved Sygehus Sønderjylland, og er pr. 1. november udnævnt til klinisk professor.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 12.10.2022