Skip to main content

Navnenyt

Ny institutleder på Institut for Molekylær Medicin

Boye L. Jensen er ansat som ny institutleder på Institut for Molekylær Medicin på SDU.

Boye L. Jensen har i det sidste års tid med succes været konstitueret som institutleder på IMM, mens Uffe Holmskov har været konstitueret dekan og konstitueret prodekan. Da Uffe Holmskov nu er fast ansat som prodekan, har det derfor helt naturligt at ansætte Boye L. Jensen som institutleder for IMM.

Boye L. Jensen har virket som professor ved Institut for Molekylær Medicin siden 2007, hvor han siden 1997 har været adjunkt, lektor og fra 2006 forskningsleder. Han er uddannet cand.med. fra Københavns Universitet i 1992, hvor han også tog sin ph.d.-grad i 1995. Han var derefter ansat som post.doc ved Regensburg Universitet i Tyskland i 2½ år. Boye L. Jensen har en omfattende videnskabelig produktion bag sig. Udover ph.d.- og doktorafhandling, har han således været første- og medforfatter til over 220 videnskabelige artikler og vejleder for 20 ph.d.-studerende og er leder af uddelingskomiteen i Danish Cardovascular Academy. Han har undervist ved universitetets uddannelser i medicin, klinisk biomekanik, farmaci og biomedicin og formidlet sin forskning ved forskningens dag og folkeuniversitetet og videnskab.dk.

Boye L. Jensen er gift, har fire børn, 2 hjemmeboende, og bor i Dalum, Odense.

Mød forskeren

Boye L. Jensen har i det sidste års tid med succes været konstitueret som institutleder på Molekylær Medicin på SDU. Boye L. Jensen erstatter nu Uffe Holmskov som ny institutleder på Institut for IMM.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 31.08.2022