Skip to main content
Livsforlængende

Hjertekar-screening nedsætter markant risikoen for død

En omfattende screeningsundersøgelse af hjertekarsygdom udført af forskere fra Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet viser blandt andet, at screening nedsætter risikoen for død med 11% hos 65-69-årige mænd.

Af Marianne Lie Becker, , 29-08-2022

I den danske screeningsundersøgelse DANCAVAS har man set på, om hjertekar-screening kan nedsætte risikoen for død og hjertekarsygdom.

Resultaterne fem år efter screeningen er netop blevet offentliggjort og viser, at især hos mænd i aldersgruppen 65 til 69 år kan en forebyggende screening nedsætte risikoen for alvorlig og potentielt dødelig hjertekarsygdom.

Hver fjerde dansker rammes

Hvert år rammes flere end 56.000 danskere af hjertekarsygdom og 12.000 dør. Det betyder, at over en halv million danskere lever med hjertekarsygdom i Danmark, og tallet er stigende. Mange er syge uden at være klar over det og uden at være i relevant forebyggende behandling.

Ud over de personlige konsekvenser ved hjertekarsygdom, udgør hjertekarsygdom også en markant og stigende udfordring for det danske sundhedsvæsen.

Hjerteforeningen har opgjort de samlede omkostninger ved sygehusindlæggelser til mere end 5 mia. kroner om året. Hertil kommer omkostninger under sygesikringen og for kommunerne. 

Grundig undersøgelse virker

Desværre er der intet, der tyder på, at et forebyggende sundhedstjek i almen praksis reelt forebygger hjertekarsygdom eller død.

- Men det siges, at 80 procent af al hjertekarsygdom kan forebygges, alene halvdelen gennem tidlig diagnostik, så det satte vi os for at undersøge, fortæller professor i karkirurgi Jes Lindholt.

Undersøgelsen DANCAVAS er den største og eneste af sin art i verden, og resultaterne peger på, at man med en omfattende hjertekar-undersøgelse kan finde personer med begyndende hjertekarsygdom og med simpel medicinsk behandling forebygge hjertekarsygdom.

Mød forskeren

Jes S. Lindholt er professor og overlæge i karkirurgi ved Hjerte, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Kontakt

Det glæder mig, at dette simple screeningstilbud er forebyggende for blod-propper i hjertet og hjernen, da det ofte har invaliderende følger

Axel Diederichsen, professor

Især mænd i aldersgruppen 65-69 år ser ud til at kunne profitere af en sådan undersøgelse og derved opnå en sundhedsgevinst væsentligt større end ved de eksisterende screeningsprogrammer.

Undersøgelsen

46.000 mænd i alderen 65 til 74 år har været inkluderet i DANCAVAS fra 2014 til 2017, og ved lodtrækning blev hver tredje inviteret til screening. Screeningen indebar CT-skanning af hjertet og den største pulsåre, blodtryksmåling af arme og ben og blodprøve-analyser.

De mænd, der havde begyndende hjertekarsygdom, blev tilbudt blodfortyndende og kolesterolnedsættende medicin. Mænd med udvidelse på pulsåren blev opereret eller fik det kontrolleret.

- Med CT-skanningen fandt vi overraskende mange mænd, der på trods af sund livsstil havde åreforkalkning, og disse blev også tilbudt forebyggende behandling, udtaler professor i hjertesygdomme Axel Diederichsen.

Flere overlever efter screening

Forskerne bag undersøgelsen har nu fulgt deltagerne i de fem år, der er gået, siden screeningen blev udført. Det viste sig, at dødeligheden efter fem år generelt var 5 % lavere hos de deltagere, der blev tilbudt screening, ligesom risikoen for blodpropper også var nedsat.

- Det glæder mig, at dette simple screeningstilbud er forebyggende for blodpropper i hjertet og hjernen, da det ofte har invaliderende følger, fortsætter Axel Diederichsen.

Det viste sig samtidig, at gevinsten ved screening var forbundet med alder.

Mød forskeren

Axel Diederichsen er professor og overlæge i hjertesygdomme ved Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Kontakt

Med DANCAVAS har vi her et særdeles omkostningseffektivt forslag til at redde både liv og livskvalitet

Rikke Søgaard, professor

For mænd i aldersgruppen 70-74 år var der ingen forskel i dødeligheden, mens der var en 11% nedsat risiko for dødsfald for mænd i aldersgruppen 65-69 år.

- En så stor effekt, som ses hos de 65-69-årige, er aldrig set før, slet ikke i de eksisterende kræftscreeningsprogrammer. Med den rette implementering kan det få markant indflydelse på mænds levetid, mener Jes Lindholt. 

Giver økonomisk mening

Udover det opløftende resultat for patienterne, har resultaterne også relevans for sundhedsvæsnet som helhed.

Patient i CT-skanner i forbindelse med DANCAVAS screening for hjertekar-sygdomme.

Ekstraomkostningen for at redde et leveår i aldersgruppen 65-69 år var ca. 29.000 kroner. Til sammenligning koster flere kræftscreeningsprogrammer mere end det dobbelte.

- Med DANCAVAS har vi her et særdeles omkostningseffektivt forslag til at redde både liv og livskvalitet, kommenterer professor i sundhedsøkonomi Rikke Søgaard.

Perspektiver i screening

Forskerne bag undersøgelsen finder, at resultaterne har store perspektiver.

- Det helt præcise format af et fremtidigt dansk screeningsprogram bør finjusteres, men det, at der nu er identificeret et systematisk set up, som slår igennem allerede efter fem år, er usædvanligt og meget lovende, lyder det fra forskerne.

Fem års-resultaterne af DANCAVAS er netop offentliggjort på den store europæiske hjertekongres, ESC, i Barcelona og samtidigt publiceret i de førende medicinske tidsskrifter New England Journal of Medicine og European Heart Journal.

Undersøgelsen er støttet af Hjerteforeningen, Det Frie Forskningsråd, Helsefonden, Forskningsrådene ved Region Syddanmark og Odense Universitetshospital.

Mød forskeren

Rikke Søgaard er professor i sundhedsøkonomi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Hun forsker blandt andet i screening og forebyggelse.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 29.08.2022