Skip to main content
Forskning

Graviditetsdiabetes kan føre til andre sygdomme senere i livet

Kvinder der har haft graviditetsdiabetes bør være opmærksomme, mener ph.d-studerende Maria Hornstrup Christensen, som står bag et nyt studie.

Et nyt studie publiceret i BMC Cardiovascular Diabetology viser, at kvinder som har haft graviditetsdiabetes har større risiko end andre for at få hjertekarsygdom og tilstande som forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk. 

Førsteforfatter på artiklen om studiet er Maria Hornstrup Christensen, jordemoder og ph.d.-studerende på Klinisk Institut, SDU.  

Vil ikke skræmme

Maria Hornstrup Christensen er meget optaget af, at hendes fund om sammenhæng mellem graviditetsdiabetes og hjertekarsygdom ikke kommer til at skræmme. 

Men hun er også opsat på, at den nye viden skal bredes ud og bruges, forhåbentligt til at skabe bevågenhed og fange helbredsproblemer i tide.

 – Har man haft graviditetsdiabetes – og det får ca. 3-4% af de gravide her i Danmark - vil det være godt at være lidt ekstra opmærksom på sit helbred fremover, siger hun.

Heldigvis lille risiko

Ved hjælp af registerdata fra mere end 700.000 danske kvinder i form af diagnosekoder og indløst hjerte/kar-medicin har hun fundet, at kvinder med graviditetsdiabetes har større risiko end andre for at få hjertekarsygdom og tilstande som forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk. 

-Overordnet set er den forøgede risiko heldigvis lille, men når man sammenligner de to grupper af kvinder, så er der alligevel en forskel, som er betydningsfuld, siger hun.

Vær opmærksom

Maria Hornstrup Christensens råd til kvinder, der har haft graviditetsdiabetes, er at være opmærksom og få fulgt op.
 
Tale med deres praktiserende læge om at have fokus på blodtrykket og kolesteroltallet og livsstilsfaktorer generelt, og være opmærksom hvis der er symptomer fra hjertet. 

-Det er også vigtigt at være opmærksom på, at generne kan komme mange, mange år efter fødslen. 

Fulgt over 22 år

Forskerne har delt kvinderne op i tre grupper og set på deres sygdomsmønster over 22 år: Den første gruppe bestod af kvinder uden graviditetsdiabetes, den anden havde graviditetsdiabetes, men kunne kontrollere den via kost og motion, den tredje gruppe måtte supplere med insulin. 

Resultatet var ikke helt overraskende, at de, der helt var sluppet for graviditetsdiabetes, havde mindst risiko, kvinderne i den milde gruppe næstmindst og de insulinbehandlede kvinder størst. 

Og så fandt de også et tal, der er vigtigt at kende for både kvinderne og deres behandlere i henseende til, hvor opmærksomme de skal være: 

-Studiet viste, at har man fået hjertekarsygdom eller forhøjet kolesterol, så bliver man mere syg, hvis man tidligere har haft graviditetsdiabetes, end hvis man ikke har. Man bliver indlagt flere gange med diagnosekoder relateret til hjertekarsygdom og forhøjet kolesterol og får mere medicin til behandling af disse tilstande.

Mød forskeren

Maria Hornstrup Christensen er ph.d.-studerende på Klinisk Institut under forskningsenheden for gynækologi og obstetrik ved OUH.

Kontakt

Fakta

  • Risikoen for eksempelvis at få hjertesvigt er 2,3 gange større blandt kvinder med tidligere graviditetsdiabetes, mens risikoen for stroke og forhøjet blodtryk er henholdsvis 1,5 og 1,9 gange så stor, som hvis man ikke har haft graviditetsdiabetes. At få forhøjet kolesterol er der hele 4,5 gange så stor risiko for efter graviditetsdiabetes.

Redaktionen afsluttet: 06.10.2022