Skip to main content
Navnenyt

Frede Donskov er ny professor i onkologi på SDU og Sydvestjysk Sygehus

Professor, dr.med., Frede Donskov er ansat som klinisk professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, sideløbende med overlægeansættelse på Sydvestjysk Sygehus.

Frede Donskov tiltræder nyoprettet professorat i forbindelse med opstart af kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg. Han skal styrke forskningen i kræft og onkologisk behandling på Sydvestjysk Sygehus, samt forske i betydningen af compassion hos lægestuderende, personale, patienter og pårørende.

Frede Donskovs forskning er centreret om behandling af patienter med kræft og monitorering af kræftbehandlingen; i et spænd fra det lille genom til det hele menneske. Han var pioner indenfor translationel kræftforskning, og har påvist betydningen af kronisk betændelse som risikofaktor ved flere kræftsygdomme. Han har udført betydelig klinisk forskning med afprøvning af en række nye kræftlægemidler.

Et af tre særkender for Esbjergs lægeuddannelse er fokus på det hele menneske; her er compassion værktøjet for den bæredygtige robusthed, arbejdsglæde og omsorg i patientbehandlingen. Frede Donskov vil have en lægefaglig indgang i compassion, og vil igangsætte en række randomiserede undersøgelser, der vil belyse betydningen af compassion.

Han har udgivet 135 artikler i internationale tidsskrifter; artiklerne er citeret næsten 14.000 gange; H-index 44.

Frede Donskov er student fra Brønderslev Gymnasium i 1985, cand.med. 1996 (Aarhus Universitet) og dr.med. 2007. Begge titler er erhvervet ved Aarhus Universitet. Han har arbejdet et år ved Onkologisk afdeling, Crown Princess Mary Cancer Center, Sydney, Australien. I 2008 blev han speciallæge i Onkologi, overlæge 2010 og Klinisk professor 2019 ved onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

Mød forskeren

Frede Donskov er professor i onkologi ved Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning på SDU og Sydvestjysk Sygehus.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 30.03.2022