Skip to main content

Disputatsforsvar Cand.scient., ph.d. Per Svenningsen fredag den 4. februar 2022

Afhandling med titlen: ” Proteolytic regulation of renal epithelial Na+ transport in health and proteinuric disease”.

Akademisk Råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet har til forsvar for den medicinske doktorgrad antaget Cand.scient., Ph.D. Per Svenningsens afhandling med titlen: ” Proteolytic regulation of renal epithelial Na+ transport in health and proteinuric disease”

Fredag, den 4. februar 2022 kl. 14.00
Sted:

Store Auditorium, Winsløwparken 15, 5000 Odense C
Professor, PhD Ewout Hoorn, Erasmus Medical Center, Dep. Of Internal Medicine Division of Nephrology and Transplanation og professor, PhD Robert A Fenton, Department of Biomedicine, Aarhus University er udpeget som henholdsvis 1. og 2. officielle opponent.

Et eksemplar af afhandlingen kan rekvireres ved henvendelse til forfatteren: E-mail: psvenningsen@health.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 12.01.2022