Skip to main content
DA / EN
Fertilitet

Mænds brug af diabetesmedicin kan give misdannelser hos børn

Diabetespræparatet metformin kan være forbundet med risiko for misdannelser, hvis det indtages mens sædcellerne til en graviditet dannes.

Af Marianne Lie Becker, , 29-03-2022

Et stort dansk studie viser, at børn af fædre, som tager diabetespræparatet metformin i den periode, hvor sædcellerne dannes, har øget risiko for misdannelser; i særdeleshed misdannelser af drengebørns kønsdele.

- Vores studie peger på, at mænd med diabetes, som tager metformin, måske bør overveje at skifte til et andet præparat, inden de prøver at få børn, siger Rune Lindahl-Jacobsen, professor i epidemiologi og demografi på Syddansk Universitet (SDU).

Han og hans forskergruppe på SDU har sammen med forskere fra Rigshospitalet og Stanford Universitet i USA studeret data i nationale registre for hele den danske befolkning for at undersøge, om risikoen for misdannelser var forskellig hos børn med fædre, der blev behandlet med diabetespræparaterne insulin, metformin eller sulfonylurea før undfangelsen.

Fokus på mænds rolle i fertilitet

Resultaterne af studiet retter fokus mod mænds rolle i fertilitet.

- Vi kan se, at mens 3,3 procent af danske børn generelt fødes med misdannelser, gælder der 5,2 procent af børnene, hvis fædre tog præparatet metformin, som er det mest udbredte diabetespræparat, i månederne op til, at moderen blev gravid.

Helt overordnet sætter studiet kommende fædres udsættelse for miljøfremmede stoffer og medikamenter ved sædcelledannelse på dagsorden i forhold til planlægning af graviditet.

- Der har traditionelt været fokus på kvinders eksponering under graviditeten og dermed børns risiko for misdannelser, mens man i mindre grad har set på mændene, siger Rune Lindahl-Jacobsen.

-Derfor er studiet vigtigt ikke bare i forhold til det store folkesundhedsmæssige perspektiv, men også som en illustration af vigtigheden af også at inkludere den mandlige faktor i forståelsen af misdannelser.

Registre viser flere misdannelser

Børnene, som forskerne kiggede nærmere på i studiet, blev identificeret, hvis fædrene havde indløst mindst én recept i løbet af de tre måneder hvor hans sædceller udviklede sig op til graviditeten.

Forskerne undersøgte risiko for misdannelser hos børn ved indtag af de forskellige diabetespræparater ved brug af tilgængelige data i Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret.

Metformin taget før eller efter sædcelledannelsen gav ikke øget risiko for misdannelser, så vi taler bestemt ikke imod brugen af metformin generelt

Rune Lindahl-Jacobsen, professor

Blandt samtlige 1.116.779 undersøgte børn (alle børn født i Danmark mellem 1996 og 2016 af mødre, som ikke havde diabetes), havde 3,3 procent en misdannelse. Derimod havde 5,2 procent misdannelser hvis fædrene tog metformin.

Børn, hvis fædre tog insulin, havde ikke en højere grad af misdannelser end kontrolgruppen. Der var for få børn, hvis fædre tog sulfonylurea, til, at man kunne vurdere risikoen for disse børn.

- Metformin taget før eller efter sædcelledannelsen gav ikke øget risiko for misdannelser, så vi taler bestemt ikke imod brugen af metformin generelt, understreger Rune Lindahl-Jacobsen.

Behov for grundige overvejelser

Ifølge forfatterne tyder omfanget af diabetespandemien på, at behandlingen af eventuelt kommende fædre med diabetes bør være genstand for yderligere studier, hvad angår både farmakologisk behandling og betydning af diæt, fysisk træning og vægttab.

- Det har gennem mange år været kendt, at metformin kan hæmme niveauet af det mandlige kønshormon testosteron, og dyreforsøg har givet mistanke om, at metformin kan påvirke kvaliteten af sædceller, fortæller Elisabeth R Mathiesen professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet, hvor hun forsker i diabetes og graviditet.

- På basis af disse bekymrende observationer hos mennesker anbefales det, at man grundigt afvejer mulige fordele og ulemper før opstart af behandling med metformin af mænd i fertil alder, indtil metformins indflydelse på forekomsten af misdannelser hos kommende børn er bekræftet eller afkræftet, mener hun.

Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen er orienteret om studiet.

Væsentlige tal fra studiet

Antallet af børn med misdannelser, hvis fædre indtog metformin, var 5,2 procent, mens antallet af børn med misdannelser, hvis fædre ikke indtog metformin, var 3,3 procent. Det svarer til en øget risiko på 40 procent eller cirka halvanden gang højere risiko.

I perioden 1996 til 2016 fik 1451 fædre, der i månederne op til undfangelse indtog metformin, 75 børn med misdannelser. De fleste misdannelser er i kønsdelene hos drengebørn, som har tre gange øget risiko for misdannelser.

I 2020 var der i Danmark 5800 mænd i alderen 25-44 år, som indtog metformin for diabetes.
Studiet viser ingen øget risiko for misdannelser hos børn af fædre, der indtager metformin generelt. Kun i perioden på tre måneder op til undfangelse, hvor sædcellerne dannes.

Mød forskeren

Rune Lindahl-Jacobsen er professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning og forsker i bl.a. epidemiologi og fertilitet.

Kontakt

Ny Videns nyhedsbrev

Skriv dig op til at høre om resultater, indsigter og løsninger fra forskerne på SDU.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Redaktionen afsluttet: 29.03.2022