Skip to main content

1,8 millioner kroner til stamcellelaboratorium

A.P. Møller Fonden giver midler til indkøb af udstyr til OUH-CELL-BENCH: Et nye stamcellelaboratorium til klinisk behandling med celler.

Professor Ditte Caroline Andersen og lektor Charlotte Harken Jensen fra forskningsenheden DCA-Lab/OUH-CELL-BENCH på Afd. for Blodprøver og Biokemi på Odense Universitetshospital samt Klinisk Institut på Syddansk Universitet har modtaget en bevilling fra A.P. Møller Fonden.
Forskerne har sammen modtaget 1,8 millioner kroner til at indkøbe et flowcytometer til stamcelleterapi til projektet OUH-CELL-BENCH.

- Med projektet OUH-CELL-BENCH vil vi i løbet af det næste år være i stand til at isolere stamceller fra patienter og opformere dem i antal, inden de tilbageføres til patienter med diverse sygdomme, fortæller Ditte Caroline Andersen, der forsker i regenerativ medicin på SDU og OUH.

- Hidtil har vi kun været i stand til at udtage cellerne og give dem tilbage til patienterne med det samme pga. manglende laboratoriefaciliteter. Men mange gange kan det være en fordel af dyrke cellerne i laboratoriet, så man kan få flere celler og yderligere vælge den helt rigtige celle. Inden celleproduktet kan anvendes, skal det dog testes for at sikre, at kvalitet og sikkerheden for patienten er optimal. Og det er netop til kvalitetstestene, at det nye udstyr – flowcytometeret - skal anvendes.

Forskerne kan med bevillingen fra A.P. Møller Fonden nu gå i gang med at indkøbe og implementere flowcytometeret, så de kliniske forsøg kan initieres start 2023.

- Pengene fra A.P. Møller Fonden betyder rigtig meget for vores gennemførelse af stamcelleprojekterne, da kravene til de kliniske forsøg er store og derfor enormt dyre. Og der er ingen tvivl om, at vi har brug for, at der generelt i Danmark investeres flere penge til denne type forskning for at nå i mål med at udbrede behandlingerne til patienterne, siger Ditte Caroline Andersen.

Læs mere om DCA-Lab
Læs mere om forskningsprojektet OUH-CELL-BENCH.
Mød forskeren

Ditte Caroline Andersen er professor ved DCA-Lab/OUH-CELL-BENCH på Klinisk Institut.

Kontakt

Fakta:

Hvad er regenerativ medicin?
Gendannelse af et vævs/organs normale funktion ved at anvende celleterapi, væv dannet i laboratoriet, eller molekyler som stimulerer kroppens egne celler til at reparere sig efter en skade.

Hvor ligger laboratoriet?
Laboratoriet ligger på Afd. for Blodprøver og Biokemi på Odense Universitets Hospital.

Hvad går bevillingen fra A.P. Møller Fonden specifikt til?
Indkøb af et flowcytometer, der kan kvalitetssikre celler. Derudover GMP-implementering af udstyret samt vedligehold.

Hvad er GMP?
GMP (Good manufacturing practices) er et sæt af guidelines udformet af myndighederne, som man skal leve op til for blandt andet at kvalitetsteste cellerne inden klinisk behandling.

Redaktionen afsluttet: 17.08.2022