Skip to main content
Trivsel

Bedre mental sundhed i en mørk corona-tid

Det er januar, det er mørkt, og covid-19 præger stadig hverdagen. Vi har spurgt to SDU-eksperter i mental sundhed om, hvordan man løfter trivslen i en vanskelig tid. Her er deres anbefalinger.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 17-01-2022

Hvordan kan vi løfte vores mentale sundhed i en corona-tid?

- Mental sundhed er alt det, der gør livet godt. I en presset tid som denne er det ekstra vigtigt at få fokus på, hvad der giver én energi, og huske at få gjort nogle af de ting. De fleste råd til at styrke den mental sundhed er ret intuitive, men i en fortravlet – og lige nu ekstra presset – hverdag kommer vi nemt til at tilsidesætte det, der er godt for os, forklarer Malene Kubstrup Nelausen, videnskabelig assistent ved Statens Institut for Folkesundhed, og uddyber:

- I vores forskningsprojekt ABC for mental sundhed arbejder vi med at styrke den mentale sundhed for hele befolkningen med afsæt i tre videnskabeligt dokumenterede råd.

Rådene er:

  • Gør noget aktivt – fx spille fodbold, synge i kor, læse en bog.
  • Gør noget sammen – fx bruge tid med familie, venner og naboer, eller være med i en madklub, bogklub, idrætsforening eller et onlinefællesskab.
  • Gør noget meningsfuldt – fx bage en lækker kage, reparere en stol, lave frivilligt arbejde eller gøre det godt på jobbet.

Hvordan er vores mentale sundhed efter to års pandemi?

- Vi kan roligt at sige, at pandemien præger situationen på alle mulige måder. Resultaterne stikker dog i forskellige retninger. For nogen har det været rart ikke at skulle så meget, for andre har ensomheden været tung. Konsekvenserne er altså forskellige, afhængigt af folks udgangspunkt og præferencer, forklarer Line Nielsen, post.doc. ved Statens Institut for Folkesundhed, og uddyber:

5 anbefalinger til bedre mental sundhed i corona-tiden

  1. Hold kontakt med omverdenen – Hold fast i at gøre noget sammen, også på afstand. Det er vigtigt både for os selv og andre, for vi er sociale væsener og har brug for kontakten.
  2. Husk at komme ud – Trods restriktionerne er der stadig adgang til naturen, og det har dokumenteret positiv effekt at være i naturen. Bl.a. giver det os mulighed for at være nærværende, sanselige og i et fællesskab med andre.
  3. Skab en struktur i dagligdagen – Særligt hvis du arbejder hjemmefra, er det vigtigt at lægge nogle aktiviteter ind, som du ved giver energi og er meningsfulde. Så det hele ikke bare bliver leverpostej.
  4. Hold dig mentalt aktiv – Bag en lækker chokoladekage, løs sodukoer, lær et nye sprog eller at stå på hænder. Når vi holder os aktive, føler vi os gladere og får lettere ved at løse dagligdagens udfordringer.
  5. Ræk udtil andre – Husk dem i din omgangskreds, som måske ikke indgår i så meget, og hør om du kan gøre noget for dem. God mental trivsel kan smitte på den gode måde, så vi kan opbygge flokimmunitet, hvor flere kan tage hånd om dem, der ikke har det så godt.

Kilder: Line Nielsen og Malene Kubstrup Nelausen fra forskningsprojektet ABC for mental sundhed.

- En positiv sidegevinst er dog, at pandemien har sat ekstra meget fokus på den mentale sundhed, som ofte ellers bliver lidt overset. De seneste år har tydeligt understreget, hvor vigtig mental trivsel er for os alle sammen – ikke bare udsatte grupper. Det er ikke bare nice to have, men absolut need to have.

- Det er afgørende for os mennesker at være sammen med andre, og mental sundhed er noget, vi skaber sammen. Det er forskningsmæssigt dokumenteret, at det styrker ens selvværd og oplevelse af mening at have gode sociale relationer og række ud til andre fx ved at hjælpe naboen eller arbejde frivilligt.

Hvorfor rammes vi også mentalt af Covid-19?

- Pandemien udfordrer helt essentielt vores hverdag og den måde, som vi plejer at sikre vores mentale trivsel på - igennem fællesskaber, i foreninger, i skolerne, gennem kulturtilbud osv., siger Malene Kubstrup Nelausen og uddyber:

- Covid-19 gør det sværere at trække på vores sædvanlige hammel og gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt - alt det der giver vores liv værdi. Det kræver i hvert fald at man tænker kreativt og i nye måder at være sammen på, og det har vi da heldigvis set mange eksempler på. Og lige nu gælder det om at holde fast i netop de gode ideer og tiltag.

Hvordan havde vores mentale sundhed det før Covid-19?

- Mentale helbredsproblemer er desværre ikke noget nyt. Tværtimod var tendensen - også før corona - at vi så stigende forekomst af dårlig mental sundhed; vi ser bl.a. dårligere trivsel blandt børn og unge, ligesom mange unge kvinder føler sig stressede. Men området for mental sundhed har hidtil været præget af at være den tilsidesatte lillebror i forhold til fysisk sundhed, siger Malene Kubstrup Nelausen og uddyber:

- Vi håber virkelig, at den ekstra bevågenhed omkring problemet varer ved, og ikke bare bliver slukket, så snart vi vender tilbage til normalen igen.

For der er brug for ekstra fokus på området, understreger hendes kollega Line Nielsen:

- Vi ved ikke præcis, hvorfor problemerne med mental trivsel er i stigning, mange årsager spiller givetvis sammen. Men vi lever i et samfund, hvor ting går stærkt, og nogle samfundsstrukturer gør det svært at finde ro og overskud. Det er helt afgørende, at der kommer fokus på, hvordan vi som samfund kan skabe de bedste rammer for mental sundhed, og det er netop også det, vi forsøger at skabe mere indsigt igennem ABC for mental sundhed.

Kort om projektet

ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede indsats, der retter sig mod hele befolkningen og giver et nyt handlingsorienteret fokus på mental sundhed.

Projektet er et partnerskab mellem Syddansk Universitet, Københavns Universitet og en lang række kommuner, organisationer og foreninger. Se mere på projektets hjemmeside: abcmentalsundhed.dk

ABC for mental sundhed er støttet af Nordea-fonden.

Mød forskeren

Line Nielsen er post.doc ved Statens Institut for Folkesundhed på SDU og Institut for Psykologi på KU samt projektleder for ABC for mental sundhed, den første forskningsbaserede indsats for hele befolkningen, der arbejder handlingsorienteret med at fremme mental sundhed. Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Kontakt

Mød forskeren

Malene Kubstrup Nelausen er videnskabelig assistent ved Statens Institut for Folkesundhed på SDU og projektleder for ABC for mental sundhed. Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Konatkt

Redaktionen afsluttet: 17.01.2022