Skip to main content

Ny professor i lungemedicin på SDU og OUH.

Overlæge, ph.d. Christian B. Laursen er 1. oktober 2020 udnævnt til klinisk professor i lungemedicin i en kombineret stilling mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (SDU) og Lungemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH).

Christian B. Laursens forskning har især haft fokus på brugen af klinisk ultralydskanning som diagnostisk værktøj. Christian B Laursens forskning indenfor dette område har været en medvirkende faktor til, at klinisk ultralydskanning er blevet implementeret i et endnu større omfang indenfor det lungemedicinske og akut medicinske speciale. Udover ultralydskanning har Christian B. Laursen forsket i en række andre diagnostiske metoder og teknikker til at diagnosticere en bred vifte af de forskellige lungemedicinske sygdomme.

Sideløbende med forskning indenfor diagnostiske metoder har Christian B. Laursen udviklet og forsket indenfor uddannelse i klinisk ultralydskanning. Dette arbejde har været med til at lægge grundstenene i et træningsprogram i lungeultralydskanning, der blev udviklet i samarbejde imellem OUH, SDU og Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES). Programmet er nu implementeret af European Respiratory Society (ERS; det europæiske lungemedicinske selskab) med træningscentre placeret i Odense, Oxford, Bristol og Amsterdam. Dette arbejde har været medvirkende til, at Christian B. Laursen modtog ERS Teaching Award i 2019.

Internationalt er Christian B. Laursen formand for ultralydsgruppen i ERS og formand for ERS arbejdsgruppe, der netop har færdiggjort ERS’ første officielle retningslinjer indenfor klinisk lungeultralydskanning.

Christian B. Laursen har indenfor sin tidligere forskning især haft fokus på at forbedre de nuværende diagnostiske metoder indenfor lungemedicinen. Symptomer som hoste og åndenød kan ses ved både milde og ufarlige sygdomme, men også ved mere alvorlige lungesygdomme som f.eks. lungekræft, svær astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), bindevævsdannelse i lungerne eller sygdom udenfor lungerne. Det er én af forklaringerne på, at læger, der vurderer patienter med f.eks. åndenød, ofte vil kunne have svært ved umiddelbart at stille den rigtige diagnose.

For flere lungesygdomme ved man, at forsinket diagnose kan have alvorlige konsekvenser for både patientens overlevelse og livskvalitet. Forskning, der kan medvirke til at forbedre og udvikle nye diagnostiske metoder til patienter med symptomer fra lungerne, er derfor essentielt, hvis man skal sikre, at patienterne får en hurtig og korrekt diagnose. Gevinsten ved dette er potentielt set både at øge overlevelsen og livskvaliteten for den enkelte patient, men også at nedsætte de ressourcer som anvendes på unødigt lange udredningsforløb og overflødige undersøgelser.

Christian B. Laursen blev uddannet som læge i 2003 ved SDU. Han forsvarede sin ph.d. omhandlende brugen af ultralydskanning til diagnostik af akut indlagte patienter med symptomer fra lungerne i 2014. I 2016 blev han speciallæge i lungemedicin og har siden da været ansat som overlæge ved Lungemedicinsk Afdeling, OUH. Siden 2016 har han desuden været tilknyttet Klinisk Institut, SDU, som klinisk lektor og i 2018 blev han yderligere forskningsleder for Lungemedicinsk Forskningsenhed.

Samtidig med tiltrædelsen som professor i lungemedicin fortsætter Christian B. Laursen som overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, OUH, og som forskningsleder for Lungemedicinsk Forskningsenhed, Klinisk Institut, SDU.

Christian B. Laursen er 42 år og bor i Odense sammen med sin hustru og deres tre drenge.

Mød forskeren

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 23.09.2020