Skip to main content

Millionbevilling til eMindYourHeart

Projektet forankret på Institut for Psykologi på SDU og Hjertemedicinsk Afdeling B på OUH modtager fem millioner kroner i støtte fra Sygeforsikringen ”danmark”.

Af Marianne Lie Becker, , 15-12-2020

eMindYourHeart er et behandlingstilbud, der er udviklet specifikt sammen med og til patienter med hjertekarsygdom samt angst og depression.
Mange hjertesyge får i forbindelse med deres sygdom depression og/eller angst, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienter med iskæmisk hjertesygdom screenes for depression og angst og tilbydes behandling, hvis screeningen er positiv.

- Formålet med vores projekt er at undersøge, hvad der sker med patienter efter en henvisning samt effekten af et integreret tilbud om behandling for depression og angst i den nuværende hjerterehabilitering, fortæller Professor Susanne S. Pedersen.

eMindYourHeart behandlingen er et online forløb som tilbydes via en GDPR-sikret platform, som patienterne logger ind på med NemID. Patienterne sidder i ro og mag hjemme hos sig selv og arbejder med behandlingen. De får løbende adgang til forskellige trin i behandlingen og bliver tilknyttet en terapeut, som er psykolog eller en psykologistuderende, der næsten er færdiguddannet og under supervision af en uddannet psykolog. Terapeuten hjælper med behandlingen undervejs via telefonsamtaler og dialog på platformen.

- Brug af internetbaseret behandling for patienter med depression og angst har stort potentiale. Der er bevis for, at internetbaseret behandling er lige så effektiv som behandling, hvor psykolog og patient er i samme rum. Med eMindYourHeart håber vi at kunne gøre en forskel for disse patienter, og at behandlingen kan implementeres i praksis, hvis vi kan demonstrere, at det har effekt og er kosteffektivt, fortæller Professor Susanne S. Pedersen.

- Vi er meget glade for bevillingen fra Sygeforsikringen ”danmark”, som gør os i stand til at gennemføre dette forholdsvis komplekse projekt, idet vi også gerne vil undersøge om interventionen er kosteffektiv. Som noget forholdsvist nyt vil vi også se på om vi med tekstanalyser af dialogen mellem terapeut og patient tidligt kan opspore de patienter, som har en større risiko for at droppe ud af behandlingen eller ikke have optimalt udbytte, for at sikre et bedre behandlingsresultat.

Du kan se alle donationer fra Sygeforsikringen Danmark i 2020 på Sygeforsikring.dk.

Mød forskeren

Susanne S. Pedersen er professor i cardiologisk psykologi på Institut for Psykologi, SDU.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 15.12.2020