Skip to main content

Foregår pigeomskæring i Danmark?

SDU-forskere skal i et nyt EU-projekt være med til at estimere antallet af piger i risiko for omskæring.

Udryddelse af pigeomskæring er en del af verdensmålene, og praksissen er en overtrædelse af menneskerettighederne samt en diskrimination af kvinder. Men foregår pigeomskæring i Danmark? Og hvor mange kvinder lever med følgerne af at være omskåret som barn?

Det skal professor Vibeke Rasch og post-doc Ditte Søndergaard Linde fra SDU finde ud. 

De er blevet udpeget som nationale forskere for Danmark i et EU-projekt, der sigter mod at beskrive omfanget af praksissen i en række EU-lande, heriblandt Danmark.  

Pigeomskæring er form for social kontrol af piger, og vi ved meget lidt om, i hvilket omfang det forekommer i Danmark, og hvad holdningen er til praksissen blandt etniske minoriteter. Det er det, vi skal prøve at finde ud af med dette studie, bl.a. ved at interviewe mænd og kvinder, der har rødder i de lande, hvor pigeomskæring foregår. Forhåbentligt er denne undersøgelse startskuddet til et større fokus på seksuel og social kontrol af kvinder, udtaler Ditte Søndergaard Linde.

Omskæring har store konsekvenser

Pigeomskæring er et indgreb i de kvindelige kønsorganer, der foretages uden medicinsk grund, og som permanent skader samt forandrer ofres kønsorganer.

Verdenssundhedsorganisationen WHO skelner mellem fire typer af pigeomskæring:

  1. hel eller delvis fjernelse af klitoris; 
  2. hel eller delvis fjernelse af klitoris og indre kønslæber;
  3. sammensyning af de ydre kønslæber der kun efterlader et lille hul til urin og menstruationsblod; og
  4. andre harmfulde indgreb på kønsorganerne, såsom prik, snit eller afskrabning af kønsorganerne.

Der er ingen medicinske fordele af pigeomskæring, derimod har praksissen en række psykiske og fysiske konsekvenser, heriblandt traume, infektioner, fødselskomplikationer samt seksuelle problemer. 

Mød forskeren

Vibeke Rasch er professor og overlæge i gynækologi og obstetrik ved Klinisk Institut og Odense Universitetshospital.

Kontakt

Mød forskeren

Ditte Søndergaard Linde er post-doc ved Klinisk Institut.

Kontakt

Fakta

Det estimeres at pigeomskæring foregår i ca. 30 lande i verden, hvoraf størstedelen er i Afrika. Pigeomskæring er forbudt efter dansk lov, og det kan straffes selvom indgrebet er foretaget i udlandet, såfremt de pågældende er bosat i Danmark.

Verdenssamfundet har gjort meget for at udrydde pigeomskæring – på engelsk kaldet ’female genital mutilation/cutting’– men det estimeres, at der hvert år fortsat er 3 mio. piger, der er i risiko for at blive omskåret. Studiet skal udføres i efteråret 2020 og munde ud i en rapport til det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE).

Læs mere om EIGE’s arbejde i forhold til pigeomskæring på: https://eige.europa.eu/gender-based-violence/female-genital-mutilation


Redaktionen afsluttet: 04.09.2020