Skip to main content
Navne

Anette Søgaard Nielsen professor i alkoholforskning på SDU

Cand.phil., ph.d. Anette Søgaard Nielsen er udnævnt til professor i alkoholforskning ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Anette Søgaard Nielsen har i en årrække været dybt involveret i forskningen i alkoholafhængighed. I 2013 fik Anette Søgaard Nielsen sammen med en gruppe kolleger en stor forskningsbevilling fra Lundbeckfonden og Trygfonden. Projekterne, som bevillingen finansierede, var så store og omfattende, at Anette forlod Odense Kommune og overgik til at være fuldtidsforsker på Syddansk Universitet (SDU).

Siden er der kommet yderligere projekter til, alle sammen målrettet at øge kvaliteten af indsatsen til borgere, der døjer med alkoholafhængighed og deres pårørende. Forskningen foregår i tæt samarbejde med de fleste af landets kommuner, somatiske og psykiatriske hospitaler i Region Syddanmark og praktiserende læger, - men også med udenlandske forskere fra især Tyskland, Sverige og USA. Anette Søgaard Nielsen har desuden siden 2011 været formand for den uafhængige organisation Alkohol & Samfund, som arbejder for en sund alkoholkultur i Danmark, herunder kvalitet i forebyggelse og behandling. Hun har udgivet flere lærebøger og videnskabelige artikler og holdt utallige foredrag.

Anette Søgaard Nielsen blev cand.phil. i dansk i 1986, men begyndte allerede i 1987 at arbejde indenfor den sundhedsfaglige forskning. Efter nogle år indenfor selvmordsforskningen med fokus på sammenhængen mellem selvmordsrisiko og alkoholafhængighed, koncentreredes forskningsinteressen sig om behandling for alkoholafhængighed. Da Anette Søgaard Nielsen sammen med kolleger efter nogle år kunne dokumentere, hvor stor effekt det havde at implementere evidensbaseret behandling for alkoholafhængighed i daglig drift, blev konsekvensen, at Anette i 2000 blev ansat som leder af alkoholbehandlingen i det daværende Fyns Amt.

Fyns Amt lagde ikke skul på, at man ønskede, at den evidensbaserede behandling skulle implementeres på alle afdelinger i amtets behandlingstilbud. I 13 år var Anette Søgaard herefter leder af alkoholbehandlingen, og fulgte med, da den blev overtaget af Odense Kommune, samtidig med at hun bevarede en deltidsstilling som forsker ved Syddansk Universitet. Alkoholbehandlingen i Odense var derfor kontinuerligt involveret i utallige forsknings- og udviklingsprojekter til glæde for både patienter og behandlere.

Privat er Anette gift med Peter og har to voksne børn og tre børnebørn. Da børnene flyttede hjemmefra, flyttede hun sammen med sin mand til Vestfyn, ud på landet, hvor hun og hendes mand overtog et tidligere grusgravsområde, som de nu er i fuld gang med at genoprette som et naturskønt område med sø og vildt dyreliv. Et område, der giver fred i sjælen.

Mød forskeren
Anette Søgaard Nielsen

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 24.01.2020