Skip to main content

3 hurtige til Anton Pottegård om arbejdet med at overvåge forbruget af opioider

Tramadol-forbruget er faldende og det har SDU-forskere hjulpet myndighederne med at undersøge. Hvad går det ud på?

Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har offentliggjort to undersøgelser, der viser, at danskernes forbrug af opioider er faldende. Undersøgelserne er lavet efter, der kom stor opmærksomhed på problemerne med lægemidlerne i 2017 og 2018. Opioider er morfinlignende smertestillende lægemidler, som benyttes ved akutte smerter, men risikerer at skabe afhængighed.

En af de offentliggjorte undersøgelser står blandt andre Anton Pottegård, professor i farmakoepidemiologi, bag. Den viser,  at  i januar 2014 blev 32 ud af 1.000 danskere behandlet med tramadol, som er det mest udbredte opioid. 

Forbruget var stort set uændret indtil 2017, hvor medierne fik fokus på forbruget, fulgt op af henholdsvis Sundhedsstyrelsens tiltag og Lægemiddelstyrelsens risikominimerende indsatser, hvorefter det faldt til 18 ud af 1.000 ved udgangen af 2019.

Vi har spurgt Anton Pottegård, hvad undersøgelsen efter hans mening betyder.

1. Hvad har I som SDU-forskere bidraget med?

Vi kender de danske registre rigtig godt og har styr på metoder til at beskrive udviklingen i lægemiddelforbrug over tid. Så vi har stået for at bestille, udtrække, oprense og analysere data – og efterfølgende at få resultaterne publiceret i et peer-reviewed tidsskrift.

2. Hvorfor skal forskere holde øje med effekten af nye tiltag fra myndighederne (i dette tilfælde lovtiltag for at nedbringe forbruget)?

Sundhedsvæsnet er stort og komplekst, og der foregår mange uhensigtsmæssigheder. Et af værktøjerne til at rette op på sådan noget er, at myndighederne kan gå ind og lave restriktioner, fx som her på udskrivelsen af et lægemiddel. Men det store forkromede spørgsmål er naturligvis: Virker det?

Det er enormt vigtigt – og ganske positivt – at vi nu kan dokumentere, at man på den her måde faktisk kan opnå et mere rationelt lægemiddelforbrug ved hjælp af tiltag fra myndighederne.

3. Hvorfor er det godt, at færre bruger opioider som tramadol?

Tramadol er fejlagtigt blevet kendt som et ’svagt opioid’, hvilket lyder så tilstrækkelig fredeligt til, at det er blevet brugt i urimeligt stort omfang – faktisk tæt på 300.000 brugere om året i 2016.

Men tramadol er et meget specielt lægemiddel. Det er først og fremmest et smertestillende præparat i familie med morfin. Det har dog også lidt blodfortyndende effekt og andre uønskede effekter. Og så kan man blive afhængig af det.

Det er derfor bestemt positivt, at de her tiltag har virket så forbruget er blevet reduceret.

Herunder kan du se og høre Anton Pottegård fortælle om projektet i en video, han har postet på LinkedIn:

Mød forskeren

Anton Pottegård er professor i farmakoepidemiologi og forsker i brugen af lægemidler med udgangspunkt i registre og især med fokus på bivirkninger

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 11.11.2020