Skip to main content

Professor i eksperimentel neurobiologi

Cand. scient, ph.d. Kate Lykke Lambertsen er udnævnt til professor mso i eksperimentel neurobiologi ved Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet.

Kate Lykke Lambertsen har igennem hele sin karriere haft en stor interesse for de processer, der sker i hjernen efter en blodprop. Hun har bl.a. medvirket til at afklare betydningen af dele af hjernens immunforsvar i forbindelse med blodpropper i hjernen, og har stor fokus på at indgå i translationelle forskningsprojekter, som kan bringe nye behandlingsmuligheder til patienterne.

Kate Lykke Lambertsen begyndte som forskningsassistent på Anatomi og Neurobiologi, Syddansk Universitet (SDU).I 2004 fik hun tildelt ph.d.-graden fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU. Herefter fulgte en 3-årig post doc-stilling på Anatomi og Neurobiologi, SDU, bevilliget af Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom. I perioden 2008-2009 gik turen til The Miami Project to Cure Paralysis, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, FL, hvor Kate Lykke Lambertsen i kraft af en personlig bevilling fra Carlsbergfondet, arbejdede som forskningsadjunkt hos professor John Bethea. I 2009 blev Kate Lykke Lambertsen ansat som lektor på Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin, SDU, hvor hun startede sin egen forskningsgruppe, som fokuserer på at afklare sygdomsmekanismer og udvikle nye behandlinger til brug for patienter med blodpropper i hjernen og patienter med traumatiske rygmarvsskader.

Ved siden af sit arbejde som underviser og forsker på SDU er Kate Lykke Lambertsen deltidsansat på Neurologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, hvor hun bidrager til afdelingens translationelle forskning inden for blodpropper i hjernen. Hun er desuden vice-centerleder for hjernecentret BRIDGE (Brain Research – Inter Disciplinary Guided Excellence) på Odense Universitetshospita,SDU og Psykiatrien i Region Syddanmark, som fokuserer på at styrke hjerneforskningen i Region Syddanmark. Kate Lykke Lambertsen er også engageret i Lundbeckfondens Brain Prize Council, som fokuserer på at styrke dansk hjerneforskning både nationalt og internationalt. Hun har forfattet en del videnskabelige artikler inden for ekspertområderne og er medlem af en række nationale og internationale faglige organisationer.


Mød forskeren

Kate Lykke Lambertsen, professor mso i eksperimentel neurobiologi ved Institut for Molekylær Medicin, SDU.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Fakta:

Privat bor Kate Lykke Lambertsen i Neder Holluf, Odense sammen med sin mand John Arlt Tvingsholm, som er projektingeniør ved KEN Hygeine Systems A/S. Sammen har de to drenge på henholdsvis 13 og 17 år. En del af fritiden bruges på sportsaktiviteter, gode venner og familie.

Kate Lykke Lambertsen er født i Harboøre og opvokset i henholdsvis Harboøre og Bøvlingbjerg i Vestjylland. Som 14-årig flyttede hun til Gram i Sønderjylland og blev student fra Vejen Gymnasium. Herefter gennemførte hun biomedicinuddannelsen ved Syddansk Universitet i Odense.
Redaktionen afsluttet: 03.04.2019