Skip to main content
DA / EN
Senfølger - brystkræft

Højere risiko for hjertesvigt

Nyt studie har kigget på senfølger hos brystkræftpatienter, der er blevet behandlet med kemoterapi. Der ses en lille øget risiko for hjertesvigt.

Af Marianne Lie Becker, , 10-07-2019

Lad os med det samme slå fast: Risikoen for hjertesvigt hos tidligere brystkræftpatienter er ikke stor.

Men den er der – og kvinder, der har været i behandling med kemoterapi, kan i årene efter med fordel være opmærksomme på symptomer.

Det viser studier, som læge Ann Banke har gennemført under sin ph.d. ved SDU.

Studie med 1000 kvinder

Hun har undersøgt, om tidligere brystkræftpatienter optræder oftere i registrene over behandlingskrævende tilfælde af hjertesvigt. Og det gør de.

- Næsten alle brystkræftpatienter får kemoterapi med medikamentet epirubicin, og vi har set på 1000 danske kvinder, der fik denne behandling i 1990’erne. Da vores registre går så langt tilbage, er det er over lang tid, vi mener at kunne se en lille øget risiko for hjerteproblemer, fortæller Ann Banke.

-Antallet af tilfælde af hjertesvigt i gruppen viser, at risikoen er cirka tre gange højere end hos kvinder, der har fået en anden form for kræftbehandling. Det er en meget lille risiko, men den er stor nok til, at kvinderne bør tage eventuelle symptomer alvorligt, siger hun.

Tidlige tegn kan måske afsløres

Ann Banke har også set på medikamentet trastuzumab, kaldet herceptin, som omkring hver fjerde brystkræftpatient behandles med. Også her ses en lille øget forekomst af hjertesvigt hos tidligere patienter, nemlig en fordobling. Det er stadig en meget lille risiko, men værd at være opmærksom på.

Ann Bankes forskning viser desuden, at ultralydsundersøgelser under behandlingsforløbet måske kan gøre det muligt at finde frem til de patienter, der senere vil udvikle symptomer på hjertesvigt. Det er dog for tidligt at overføre den del af forskningen til praksis.

Gennem de senere år er der kommet øget fokus på senfølger efter kræft. Behandlingen for brystkræft er blevet så god og effektiv, at mere end 80 procent lever 10 år efter diagnosen. Der er således flere kvinder, der kan opleve bivirkninger i mange år efter behandlingen.

-Vi har længe kendt til sammenhængen mellem kræft og hjerteproblemer. En kræftpatient med hjertesygdom, f.eks. hjertesvigt eller kranspulsåreforkalkning, kan være vanskeligere at behandle, fordi mange typer kræftbehandling kan påvirke hjertet.

-Nu kan vi se, at den omvendte sammenhæng også er en udfordring: kræftpatienter, som ikke tidligere har været hjertesyge, har en lille øget risiko for hjertesygdom som følge af kræftbehandlingen, siger Ann Banke.

Stadig de bedste muligheder

Hun slår dog fast, at selvom der er en øget risiko for hjerteproblemer, bør kvinderne absolut takke ja til den kræftbehandling, lægerne foreslår.

-Kemoterapi med epirubicin er en rigtig god behandling, som giver de bedste muligheder for overlevelse, siger Ann Banke.

Hun anbefaler, at brystkræftpatienter orienteres om, at der på lang sigt kan være en risiko for udvikling af hjertesvigt, så de kan søge læge ved eventuelle symptomer på hjertesvigt.

Ph.d.-afhandling

  • Ann Banke har skrevet sin ph.d.-afhandling under Klinisk Institut på SDU. Hun forsvarede afhandlingen 12. marts 2019.
  • Studierne er baseret på de danske patientregistre. Data for kvinderne, der modtog behandling for brystkræft i 1990’erne, kommer fra en studie kaldet DBCG-89D.
  • Studierne er publiceret i tidsskrifterne ”European Journal of Heart failure 2017” og ”JACC Heart failure 2019”.
Mød forskeren

Ann Banke er læge på Hjertemedicinsk Afdeling på OUH - Svendborg Sygehus og deltidsforsker på Kardiologisk Forskningsenhed på SDU/OUH.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 10.07.2019