Skip to main content

Fynsk professor bag gennembrud inden for epilepsibehandling

Professor, dr.med. Henning Beck-Nielsen står bag opfindelsen af et implantat, der kan hjælpe mennesker med epilepsi med at undgå de frygtede anfald og kramper og i bedste fald være med til at redde liv. Implantatet har netop opnået CE-godkendelse efter 12 års udviklingsarbejde.

Henning Beck-Nielsen – professor på Medicinsk Endokrinologi, SDU og overlæge på OUH gennem det meste af sit liv – står bag en opfindelse, der kan hjælpe mennesker med epilepsi med at undgå de frygtede anfald og kramper og i bedste fald være med til at redde liv. Han startede udviklingsarbejdet for 12 år siden sammen med sin svigersøn, Rasmus Stig Jensen, der er ingeniør, og det, der startede i det små, er nu klar til at hjælpe mennesker med epilepsi verden over.

- Vi mærker stor international interesse, siger Henning Beck-Nielsen. Et stort engelsk hospital, som er et af verdens førende centre for epilepsibehandling, har som de første købt UNEEG 24/7, som vil blive indopereret på patienter i løbet af foråret.
Også i USA er interessen stor, hjulpet på vej af, at teknologien i 2017 vandt den amerikanske epilepsiforenings eftertragtede Shark Tank-pris, som gives til årets bedste tiltag på epilepsiområdet.

Dekanen glad for at se den gode ide omsat til resultat

Dekan på SDU’s Sundhedsvidenskabelige Fakultet, professor, dr.med. Ole Skøtt, er ”meget glad for se, hvordan en god ide, som er opstået hos en begavet forsker for 12 år siden, nu har resulteret i et produkt, som vil kunne hjælpe rigtig mange mennesker”, som han siger.

- Det er en stor ambition for os på SDU at støtte forskning, der kan få stor samfundsmæssig betydning, og det må man sige er lykkedes til fulde i dette tilfælde. Forløbet har også vist, hvor meget arbejde, hvor mange ressourcer og hvor stor målrettet indsats, der skal til for at virkeliggøre SDUs vision om at skabe værdi for samfundet. Herfra skal lyde en stor tak til Henning Beck-Nielsen og til alle der har været involveret undervejs, siger han.

Henning Beck-Nielsen har hele sit liv arbejdet med diabetes. Oprindeligt havde han tiltænkt udstyret til denne patientgruppe, men internationale epilepsilæger, der hørte om ideen, bad virksomheden om at udnytte princippet til fordel for mennesker med epilepsi. De havde nemlig i en lang årrække – uden held – efterspurgt muligheden for at foretage objektive hjernemålinger i patienternes dagligdag. Derfor blev UNEEG medical’s forskningsfokus fordelt på begge områder, og det resulterede i, at udviklingen af epilepsi-udstyret kom først og nu har opnået CE-godkendelse.
Implantatet er indtil nu godkendt til voksne, men virksomheden arbejder på også at få en godkendelse til børn.

Første system i verden af sin art

Opfindelsen, UNEEG 24/7, er det første system i verden af sin art, og det består af to elementer: Et lille implantat på størrelse med en l krone, der opereres ind under huden bag øret, og en mobil EEG-optager som trådløst, konstant monitorerer hjernens elektriske aktivitet og dermed registrerer epileptiske anfald. Alt understøttet af en app og avanceret software. Implantatet er det eneste apparat på markeder, der kan anvendes til ultra-langtidsmonitorering. Det har intet batteri, men får sin energi via induktion og kan derfor sidde under huden meget længe.

Troels W. Kjær, hjerneforsker, overlæge ved Neurofysiologisk Afdeling på Roskilde Sygehus og professor ved Københavns Universitet, har gennemført de første videnskabelige forsøg med det nye udstyr og ser et stort potentiale.

– Der er store landvindinger for både patienterne og samfundsøkonomien, siger han og peger på, at der, hvor målingerne får størst betydning, kan patienterne efter ½ år være uden for risiko for at få de helt store anfald. - Og vi skal undgå anfaldene, både fordi de er ubehagelige og kan være direkte livsfarlige for patienten, og fordi anfald øger risikoen for yderligere anfald, siger han.

Troels W. Kjær understreger, at målingerne ikke vil kunne sikre alle et anfaldsfrit liv. – Men med en bedre medicinering vil stort set alle få et bedre liv med sygdommen, siger han. 1 pct. af os har epilepsi, i Danmark er det ca. 55.000 og i EU 5 mio., og amerikanske eksperter vurderer, at potentialet for det nye implantat er minimum 60.000 patienter.

 

Baseret på Widex’ teknologi og know-how

Udviklingen er sket over en årrække af en gruppe danske udviklingsingeniører og kliniske eksperter i UNEEG medical, ledet af co-founder Rasmus Stig Jensen og direktør Richard Tøpholm. Teknologien er blandt andet baseret på den kendte danske høreapparatsvirksomhed Widex’s teknologi og ikke mindst know-how.

-Vores fokus er nu at få produktet ud i markedet samtidig med, at vi fortsætter videreudviklingen af teknologien. Blandt andet arbejder vi på en anfaldsalarm, så pårørende kan advares, når et potentielt livstruende anfald sker, siger Richard Tøpholm.

Mød forskeren

Henning Beck-Nielsen, professor på Medicinsk Endokrinologi, SDU og overlæge på OUH.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Fakta - Epilepsi - tal og konsekvenser:

Næst efter hovedpine er epilepsi den hyppigste, neurologiske lidelse. I alle udviklede lande rammer epilepsi mellem 0,7 og 1 procent af befolkningen, svarende til cirka 55.000 mennesker i Danmark. (Kilde: Socialstyrelsen) 

Risikoen for tidlig død hos personer med epilepsi er 1,5-10 gange højere end hos personer uden, afhængig af epilepsi type. Omkring 30% skyldes ulykker inklusive drukninger, omkring 25% er pludselig uventet død.
(Kilde: Dødelighed blandt personer med epilepsi, Socialstyrelsen samt Fukuchi T, Kanemoto K, Kato M, Ishida S, Yuasa S, Kawasaki J, et al. Death in epilepsy with special attention to suicide cases. Epilepsy research. 2002;51(3):233-6.)
 
Redaktionen afsluttet: 10.04.2019