Skip to main content

Ditte Caroline Andersen får bevilling til projekt om fremtidens medicin til gendannelse af hjertet efter blodprop

Millionbevillinger fra Lundbeckfonden til fremragende SDU-forskere.

Seniorforsker og lektor Ditte Caroline Andersen fra forskningsenheden Laboratory of Molecular and Cellular Cardiology (LMCC) på Odense Universitets Hospital samt Syddansk Universitet er blevet udvalgt til at modtage en af de nye Ascending Investigators-bevillinger på fem millioner kroner i årets uddeling af midler fra Lundbeckfonden.

Ditte Caroline Andersen vil med projektet REPHEART forsøge at finde nye mål for fremtidig behandling af de tusinder af patienter, som årligt får en blodprop i hjertets egen blodforsyning, hvorved en del af hjertemusklen går til grunde og pumpefunktionen nedsættes.

Udfordringen her er, at de døde hjertemuskelceller ikke gendannes, fordi hjertet i modsætning til mange andre væv, ikke indeholder stamceller.

Fremtidens behandling af hjertesygdom: Fra zebrafisk til menneske

I projektet tager hun derfor udgangspunkt i zebrafisken, som i kontrast til pattedyr har en formidabel evne til at regenerere hjertet fuldstændig efter skade, ved at hjertemuskelcellerne selv undergår deling og erstatter de døde celler.

-Ved at sammenligne hjertemuskelceller fra zebrafisk, mus og mennesker, vil vi identificere genprogrammer, der fremmer hjertemuskelcelledeling i zebrafisken og herefter overføre den viden til først mus, og på længere sigt menneske, fortæller hun.

-Vores endelig mål er således, ved at efterligne zebrafisken, at få gang i hjerteregeneration efter en blodprop i hjertet hos først mus og dernæst mennesket.

Projektet kan gennemføres

Ditte Caroline Andersen har tidligere modtaget 1.35 millioner fra Novo Nordisk Fonden til projektet samt tidligere i år en Sapere Aude- bevilling på 5.9 millioner fra Den Frie Forskningsfond.

- Pengene betyder rigtig meget, da jeg nu ved, at alle projektets delelementer kan gennemføres over de kommende fire år.

-Jeg skal nu i gang med at rekruttere nogle flere dygtige folk til projektet, og det er især nogle ph.d.- studerende, der skal ind i gruppen, som allerede tæller flere postdocs på netop dette projekt, fortæller Ditte Caroline Andersen.

Mød forskeren

Ditte Caroline Andersen er lektor og seniorforsker i forskningsenheden Laboratory of Molecular and Cellular Cardiology (LMCC) på afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi/OUH samt Klinisk Institut på SDU.

Kontakt

Millionbevillinger fra Lundbeckfonden til fremragende SDU-forskere

Ane Fisker modtager bevilling til at forbedre børnevaccinationsprogrammet, så gavnlige effekter af vacciner i fremtiden udnyttes bedre

Læs nyheden

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Fakta:

Ascending Investigators-bevillingen fra Lundbeckfonden gives til fremragende forskere på især lektorniveau. Bevillingen er på fem millioner kroner over fire år.

Bevillingerne gives for at identificere de bedste forskere med de mest innovative ideer i åben konkurrence, give dem mulighed for at udvikle deres egne forskningsideer og udføre nysgerrighedsdreven forskning, som Lundbeckfonden formulerer det.
Redaktionen afsluttet: 24.10.2019