Skip to main content

10 millioner kroner til nyt stamcellelaboratorium

Novo Nordisk Fonden giver midler til OUH-CELL-BENCH: et nyt stamcellelaboratorium til klinisk behandling.

Seniorforsker og lektor Ditte Caroline Andersen fra forskningsenheden Laboratory of Molecular and Cellular Cardiology på Odense Universitets Hospital samt Syddansk Universitet har modtaget en Infrastructure Bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Ditte Caroline Andersen har sammen med en lang række klinikere og cellebiologer fra OUH og SDU modtaget 10.4 millioner kr. til at færdigetablere og bemande et nyt laboratorium til stamcelleterapi.

 -Med projektet OUH-CELL-BENCH vil vi i løbet af de næste år være i stand til at isolere stamceller fra patienter, opformere dem i antal og eventuelt modne dem til specifikke typer af celler, inden de tilbageføres til patienter med diverse sygdomme, fortæller Ditte Caroline Andersen, der forsker i regenerativ medicin på SDU og OUH.

-Hidtil har vi kun været i stand til at udtage cellerne og give dem tilbage til patienterne med det samme pga. manglende laboratoriefaciliteter. Men mange gange kan det være en fordel af dyrke cellerne i laboratoriet, så man kan få flere celler og yderligere vælge den helt rigtige celle.

Fremtidens behandling af sygdom

Stamcelleterapi kan anvendes til mange forskellige sygdomme. Det unikke ved en sådan behandling er, at man genetablerer det syge organ enten helt eller delvist ved at indføre celler eller andre biologiske molekyler med regenerativt potentiale.

I flere af de andre lande, som vi sammenligner os med, har man allerede store laboratoriefaciliteter, hvor man tester cellers evne til at gendanne syge organer.  Med etableringen af OUH-CELL-BENCH får mange forskellige klinikere på OUH i samarbejde med dygtige cellebiologer fra især Syddansk Universitet nu muligheden for at få Danmark med frem på dette område til gavn for patienterne.

-Netop patienterne er det vigtige her. Vi ønsker virkelig at få testet disse stamcelleterapier under danske forhold, hvor vi har strenge krav til sikkerhed og effekt. I dag ser mange patienter udlandsrejser til tvivlsomme stamcelleklinikker som deres eneste mulighed. Det er fuldt forståeligt, men noget vi bliver nødt til at gøre noget ved.

Projektet kan gennemføres

Ditte Caroline Andersen fremhæver, at SDU og OUH har rigtig mange dygtige forskere, der arbejder med regenerativ medicin, og målet er, at de i løbet af de næste 1-2 år er i stand til at starte flere parallelle kliniske studier med stamcelleterapi til patienter.

- Pengene fra Novo Nordisk Fonden betyder rigtig meget for vores gennemførelse af projekterne, men vi ved også godt, at kliniske forsøg er enormt dyre, da de involverer et stærkt samarbejde mellem mange professioner for at blive virkelighed. Vi har på SDU og OUH det stærke translationelle samarbejde, men der er ingen tvivl om, at vi har brug for, at der generelt i Danmark investeres flere penge til denne type forskning for at nå i mål med at udbrede behandlingerne til patienterne.

Ditte Caroline Andersen kan med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden nu gå i gang med at rekruttere flere dygtige folk til laboratoriet, som er placeret i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH. En del af bevillingen skal desuden bruges til at implementere ”good maufacturing practices”, et sæt guidelines udformet af myndighederne, som forskere skal leve op til for blandt andet at dyrke celler til brug for klinisk behandling.

Læs mere om forskningsenheden LMCC her

 
Mød forskeren

Ditte Caroline Andersen er lektor og seniorforsker i forskningsenheden Laboratory of Molecular and Cellular Cardiology (LMCC) på afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi/Odense Universitets hospital samt Klinisk Institut på Syddansk Universitet.

Kontakt

Fakta

Hvad er regenerativ medicin? Gendannelse af et vævs eller organs normale funktion ved at anvende celleterapi, væv dannet i laboratoriet, eller molekyler som stimulerer kroppens egne celler til at repasig efter en skade.
Redaktionen afsluttet: 20.12.2019